Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

"LOKALNE ŚWIĘTO ŻNIW 2011" W WIERZBICYW dniu 11 września br. w Gminie Wierzbica odbyły się uroczystości Dożynkowe.
W ramach działania "Małe projekty" programu LEADER, złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Polesie".
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku, to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Święto Żniw to tradycja, obrzędowość, nasze polskie zwyczaje, to również twórczość ludowa, która stanowi nasze dziedzictwo.
Tradycyjnie już na początku września w formie festynowo-sakralnej podziękowaliśmy rolnikom - mieszkańcom wsi za trud włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła ziemia. Udział w Święcie był skierowany do wszystkich mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju LGD "Polesie" a także do sąsiadów bliższych i dalszych. Impreza miała charakter rodzinny, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Po uroczystej mszy Świętej w intencji rolników Wójt, Przewodniczący Rady Gminy, Proboszcz a także Starostowie Dożynek podtrzymując dawne obrzędy podzielili się z uczestnikami chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów.
Dalszą część uroczystości uświetniły liczne występy artystyczne, konkursy, można było również skorzystać z ofert przygotowanych przez twórców ludowych i Kół Gospodyń Wiejskich, którzy zaprezentowali dorobek twórczy regionu dla chętnych były przeprowadzone warsztaty twórczości ludowej, można było nie tylko podziwiać wystawy, ale także zakupić wyroby z wikliny, ceramiki, bibuły, ręcznie robioną biżuterię i wiele innych pamiątek. Smakosze swojskiego jadła degustowali tradycyjną zupę "grochowiankę" oraz różne postacie pierogów a także prawdziwy wiejski chleb. Wielkim zainteresowaniem cieszył się turniej sołectw o Puchar Wójta Gminy, w którym uczestnicy zmagali się w takich konkurencjach jak: rzut wałkiem w "chłopa", rzut beretem sołtysa, wyścigi w workach, walka sumo, dmuchanie balonów, I miejsce zajęło sołectwo Syczyn, II Kamienna Góra, III Chylin Wielki. Turniej pokazał to, że mieszkańcy naszej gminy potrafią się integrować bez względu na różnicę pokoleń. Przeprowadzony został również konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy a także konkurs na chleb wypieczony metodą tradycyjną. W każdym z konkursów laureaci otrzymali upominki. Natomiast dla najmłodszych mieszkańców naszego regionu został przeprowadzony blok rozrywkowy dawnych gier i zabaw ulicznych.
Biesiadowano do późnych godzin nocnych przy rytmach zespołu "MODEM".

SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash