Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE I Z POLICJĄ W SYCZYNIEW dniu 06.05.2017 r. w ramach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wiejskim Domu Kultury w Syczynie odbyła się jednodniowa impreza pod hasłem "Bezpiecznie na drodze i z policją" zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy i wice Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica Zdzisława Muszańskiego przy współpracy Koła Gospodyń Wiejskich w Syczynie. Impreza ze względu na swój otwarty charakter skierowana była do wszystkich mieszkańców gminy Wierzbica, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Głównym celem spotkania było podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszystkich mieszkańców gminy Wierzbica. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash


Na wstępie została odmówiona modlitwa za ofiary wypadków drogowych. W modlitwie Proboszcz Parafii w Syczynie ks. Piotr Raszyński prosił Boga o dar życia wiecznego dla wszystkich ofiar wypadków, a także aby wszystkich, których dotknęły skutki tragicznych wypadków, obdarzył siłą w przeżywaniu bolesnej straty bliskich osób.
Następnie uczestnicy imprezy wysłuchali prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zostali wyposażeni w opaski fluorescencyjne. Pogadankę wygłosił przedstawiciel Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Lublinie Lidia Nazimek, która przypomniała o konieczności przestrzegania przez wszystkich uczestników ruchu drogowego przepisów, a w szczególności zaapelowała do pieszych o noszenie elementów odblaskowych, które często zapobiegają tragicznym w skutkach wypadkom.
Kolejnym punktem programu była pogadanka z zakresu udzielania pierwszej pomocy wygłoszona przez Przewodniczącą Komisji Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej Rady Powiatu Chełmskiego lek. med. Lucynę Sado. Uczestnicy spotkania nabyli i utrwalili wiadomości o numerach telefonów alarmowych, właściwym zachowaniu się przy wzywaniu pomocy oraz udzielaniu pomocy osobom pokrzywdzonym.
Dużą atrakcją szczególne dla dzieci był pokaz policyjnych psów służbowych, w czasie którego pracownicy z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie zaprezentowali jak psy reagują na komendy głosowe, a także w jaki sposób za pomocą różnych gestów są w stanie się z nimi porozumieć. Ponadto mundurowi opowiedzieli mieszkańcom o służbie policjantów oraz o tym, w jaki sposób wygląda selekcja i przyjęcie do służby psa policyjnego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się też, jakie są rodzaje psów w Policji, jakie wykonują zadania, ile lat trwa służba policyjnego psa i co dzieje się z nim, kiedy nadchodzi jego zasłużony odpoczynek, po wypracowaniu w Policji odpowiedniej liczby lat. Impreza ta udowodniła, że poprzez świetną zabawę można przekazać wiedzę oraz nauczyć się zasad bezpiecznego poruszania po drogach publicznych. Na zakończenie dzieci miały możliwość zrobienia sobie zdjęcia z mundurowymi oraz policyjnym psem. Ponadto każdy uczestnik imprezy mógł z bliska obejrzeć motocykl policyjny.
Patronat medialny nad imprezą objął tygodnik chełmski Nowy Tydzień.
Serdecznie dziękujemy sponsorom: Firmie Drwal Paweł Buch oraz Zakładom Przetwórstwa Mięsnego Gramar Łojewski Krzysztof we Włodawie za życzliwość i pomoc jaką okazali wspierając nasze działania. Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie, poświęcenie swojego czasu i udział w spotkaniu. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash