Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W GMINIE WIERZBICA POPRZEZ BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH W MSC. WIERZBICA-OSIEDLE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 841Gmina Wierzbica uczestnicząc w wieloletnim Programie rządowym pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wierzbica poprzez budowę dróg gminnych w msc. Wierzbica-Osiedle znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841".

W dniu 13 marca 2017 r. została podpisana umowa z Wojewodą Lubelskim. Inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni asfaltowych dróg gminnych o łącznej długości 1503 mb z chodnikami na długości 1576 mb, zatoką parkingową i autobusową wraz z włączeniem drogi wewnętrznej do drogi wojewódzkiej nr 841.

Wartość całego projektu to 2 128 905,00 zł. Dotacja celowa z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wynosi 850 000,00 zł

Realizacja projektu poprzez budowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowości Wierzbica-Osiedle przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przejęcie obsługi ruchu lokalnego, który w chwili obecnej odbywa się po bardzo obciążonej drodze woj., nr 841. Budowa dróg gminnych będących przedmiotem projektu, wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, ale także na poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Realizacja projektu będzie wypełnieniem końcowej luki ciągu komunikacyjnego z drogą woj. Stanowiącą bezpośrednie połączenie z drogami innej kategorii które przyczynia się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash