Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

WIZYTA STUDYJNA DELEGACJI Z BIAŁORUSIW czwartek 12 października 2017 roku, w ramach wizyt studyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug tutejszy urząd odwiedziła delegacja z Białorusi.
Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstowski.
Celem wizyty była wymiana informacji na temat funkcjonowania samorządu, jednostek podległych, m.in. Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy.
Przedstawiciele delegacji mieli również możliwość zwiedzenia domu kultury w Wierzbicy, został zaprezentowany sprzęt ratowniczo-gaśniczy będący w posiadaniu jednostki OSP w Wierzbicy, zobaczyli Szkołę Podstawową w Wierzbicy oraz obiekty rekreacyjno-sportowe w Wierzbicy. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash