Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

PODPISANIE POROZUMIENIA MIĘDZY GMINĄ KOŁODJAŻNE A GMINA WIERZBICA
W dniu 6 sierpnia 2017 roku delegacja z Gminy Wierzbica uczestniczyła w poetyckim święcie "Lisowaja pisnja" na cześć poetki Łesi Ukrainki, organizowanym w miejscowości Skulin na Ukrainie.
Łesia Ukrainka była ukraińską poetką, pisarką i krytykiem literackim. Urodziła się w rodzinie prawnika Petra Kosacza herbu Korczak i pisarki Olhi Kosacz.
Delegacja z Wierzbicy miała okazję odwiedzić miejsce w którym żyła i pisała poetka, obecnie znajduje się tam muzeum.
Wizyta na Ukrainie była jednocześnie okazją do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kołodjażne (rejon kowelski, obwód wołyński na Ukrainie) reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Vitalyj Kashyk, a Gminą Wierzbica reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chrząstowskiego.
Celem porozumienia jest współpraca gmin w zakresie m.in. wzajemnego rozwoju handlu, przemysłu, infrastruktury technicznej, tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju i wspólnej działalności struktur gospodarczych, tworzenie wspólnych przedsiębiorstw.
Strony porozumienia będą prowadzić wzajemną wymianę informacji w zakresie możliwości nawiązywania współpracy z instytucjami europejskimi, organizacjami, urzędami w celu pozyskiwania funduszy strukturalnych.
Zawarte porozumienie ma wspierać współpracę i bezpośrednie kontakty między instytucjami kultury, nauki, oświaty strony porozumienia będą dokonywały wymiany zespołów artystycznych, grup sportowych, młodzieży szkolnej ze swojego rejonu. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash