Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104548L
W M. HELENÓWW dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa nr 00122-65151-UM0300276/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę drogi gminnej nr 104548L w m. Helenów o łącznej długości 1164 mb., w zakresie robót przygotowawczych, nawierzchni, poboczy, robót wykończeniowych i oznakowania.

Wartość całego projektu to 215 558,40 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 137 159,00 zł SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash