Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104545L
W M. OLCHOWIECW dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa 00095-65151-UM0300274/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę drogi gminnej nr 104545L w m. Olchowiec o łącznej długości 2 510 mb. , w zakresie robót przygotowawczych , nawierzchni , poboczy , robót wykończeniowych i oznakowania .

Wartość całego projektu to 484 687,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 308 406,00 zł SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash