Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104538L
W M. WÓLKA TARNOWSKAW dniu 29.06.2016 r. zawarta została umowa 00119-65151-UM0300273/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Zakres rzeczowy robót obejmował przebudowę drogi gminnej nr 104538L w m. Wólka Tarnowska o łącznej długości 2 600 mb. , w zakresie robót przygotowawczych , nawierzchni , poboczy , robót wykończeniowych i oznakowania.

Wartość całego projektu to 482 790,00 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 307 199,00 zł SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash