Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROCES PRAC NAD LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI GMINY WIERZBICA NA LATA 2017-202328 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się konferencję podsumowującą, podczas której omówiony został proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wierzbica i przedstawione zostały możliwości realizacji dokumentu.
Na konferencję przybyły osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Wierzbica - mieszkańcy gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji samorządowych oraz przedsiębiorcy.
Pani Inga Kulicka omówiła poszczególne procesy prac nad LPR dla Gminy Wierzbica na lata 2017-2023: opracowanie programu rewitalizacji, przygotowanie niezbędnych analiz służących opracowaniu programu rewitalizacji, organizowanie spotkań włączających mieszkańców gminy Wierzbica w proces prac nad programem rewitalizacji oraz jego wdrażaniem, rozpowszechnianie informacji nt. działań partycypacyjnych i rewitalizacji wśród interesariuszy, organizacja konferencji podsumowującej.
Prezentacja do pobrania SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash