Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJIW dniu 28 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica, odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Na spotkanie przybyli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych.
Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące: zasad pracy nad Lokalnym Program Rewitalizacji dla Gminy Wierzbica, zaprezentowane zostały wstępne wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej gminy, zaprezentowano obszary zdegradowane w gminie oraz obszary przeznaczone do rewitalizacji.
Następnie zostały przedstawione wstępne propozycje wizje i cele rozwoju obszaru rewitalizacji wraz z identyfikacją przykładowych kierunków działań. Zaprezentowane zostały typy projektów i przedsięwzięć, jakie będą mogły być realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Prezentacje ze spotkania:
Prezentacja nr 1
Prezentacja nr 2
Prezentacja nr 3 SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash