Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

SPOTKANIE AUTORSKIE Z POETĄ ANTONIM RZEŹNICZUKIEMNa spotkanie z poezją zaprosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy mieszkańców Wierzbicy i okolicznych sołectw.
Spotkanie odbyło się 17 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy. Głównym bohaterem wieczoru z poezją był lokalny poeta Antoni Rzeźniczuk.
Pan Antoni jest mieszkańcem Kamiennej Góry, który już od młodzieńczych lat tworzy poezję o tematyce m.in. religijnej i patriotycznej.
Duża wrażliwość i emocjonalność znajduje wyraz w pięknych strofach tworzonych przez poetę. Jego twórczość wzrusza i skłania do refleksji.
Pojawia się w niej miłość do Boga, Ojczyzny, matki i ludzi. Poeta jest laureatem tegorocznego XIX Konkursu Poetyckiego im. Sabiny Derkaczewskiej "Snuje się nitka życia przez świat" organizowanego w ramach XXI Przeglądu Twórczości Ludowej w Krasnostawskim Domu Kultury, na którym otrzymał wyróżnienie za zestaw poetycki pt. "Kos".
Jego twórczość pojawiała się w takich publikacjach jak antologie literatury ludowej ziemi chełmskiej, antologie literatury religijnej oraz w publikacjach o regionalnych twórcach ziemi chełmskiej.
Spotkanie autorskie przyciągnęło sporą grupę miłośników poezji. Wśród przybyłych nie zabrakło przedstawicieli samorządu gminnego i Rady Gminy.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy Anna Socha, która powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła pokrótce biografię i osiągnięcia autora wierszy.
Następnie głos zabrał poeta, który podzielił się swoją twórczością recytując wiersze oraz mówiąc o okolicznościach ich powstania.
Zgromadzeni słuchacze wysłuchali też wspomnień z życia autora, który jak sam o sobie mówił "przeżył 960 miesięcy".
Wszystkich uczestników wieczoru zaproszono także na słodki poczęstunek oraz do wspólnego zdjęcia z poetą. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash