Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓWDzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia noworoczne członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów na spotkaniu w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy, które odbyło się 24 stycznia.
Spotkanie rozpoczęła prezes zarządu KERiI Marianna Łakuta, która powitała wszystkich przybyłych, w tym gospodarza Gminy Wierzbica Wójta Andrzeja Chrząstowskiego. Na spotkaniu seniorzy wspomnieli i pomodlili się za zmarłych członków koła. Następnie składano sobie życzenia, dzielono się opłatkiem i wzniesiono toast noworoczny. Omówiono także plany członków koła na bieżący rok oraz zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash