Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

WARSZTATY WYJAZDOWE GMINNEGO ZESPOŁU SYNERGII LOKALNEJW dniach 13-14 października odbyły się warsztaty szkoleniowe dla członków Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej z Gminy Wierzbica. Spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym, a jego tematem był "Pakt na rzecz partnerstwa lokalnego". W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz takich instytucji jak: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy, szkół, przedszkoli i bibliotek z terenu Gminy Wierzbica. Wśród uczestników spotkania byli także obecni reprezentanci Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Wierzbicy, organizacji społeczno-zawodowych oraz organizatorzy szkolenia czyli przedstawiciele Centrum Integracji Społecznej w Chełmie i Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej "Stella". Dla uczestników warsztatów zaplanowano prelekcję wygłoszoną przez Andrzeja Trzecieckiego z Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Referujący w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom spotkania istotę partnerstwa, obowiązki z niego wynikające oraz zasady postępowania jego sygnatariuszy. Omówione została misja przyszłego "Paktu na rzecz rozwoju partnerstwa lokalnego w Gminie Wierzbica" oraz warunki rozpoczęcia partnerskiej współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash