Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

ZESPÓŁ SYNERGII LOKALNEJ W GMINIE WIERZBICADnia 8 września odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Synergii Lokalnej w Gminie Wierzbica. Uczestniczyli w nim Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbicy, przedstawiciele takich gminnych instytucji jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Gminne Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna oraz liderzy społeczni. Nad przebiegiem spotkania czuwali jego inicjatorzy dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Katarzyna Sokołowska oraz prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Socjalnej "Stella" Katarzyna Barczyk. Celem działań Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej jest skuteczne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego dotykającym grupy i osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wierzbica poprzez animowanie instytucjonalnej współpracy partnerskiej, a tym samym stworzenie warunków do przyszłych wspólnych działań na rzecz zatrudnienia socjalnego oraz świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej.
Na spotkaniu zostały omówione zalety zawiązania współpracy lokalnej oraz została podjęta dyskusja na temat rozszerzenia współpracy o jej ewentualnych partnerów. Prowadząca spotkanie Katarzyna Sokołowska przedstawiła także wyniki badań społecznych przeprowadzonych na terenie Gminy Wierzbica. Badano wiedzę respondentów na temat istnienia i rezultatów współpracy Lokalnego Partnerstwa zawiązanego w Gminie Wierzbica w 2011 roku. Badania przeprowadzono w ramach projektu: "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy ze szczególna rolą zatrudnienia socjalnego- edycja 2017" finansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Omówione zostały także zasadność oraz zalety istnienia takich podmiotów zatrudnienia socjalnego jak Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej oraz spółdzielni socjalnych. Na spotkaniu zaprezentowane zostały także efekty dotychczasowej współpracy partnerskiej w gminie Wierzbica oraz Inicjatywy Partnerskie SWAS Stella. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash