Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY


W ramach ogłoszonego przez Fundację "ORLEN - Dar Serca" programu "Bezpieczna droga do szkoły" Gmina Wierzbica otrzymała środki na oznakowanie przejść dla pieszych w pobliżu placówek oświatowych tj.:

- w m. Wierzbica-Osiedle przejście przez drogę wojewódzką nr 841 przy ul. Kasztanowej;
- w m. Wólka Tarnowska przy drodze powiatowej nr 1719L w okolicach budynku szkoły;
- w m. Święcica na drodze gminnej nr 104540L w pobliżu budynku szkoły;

We wskazanych lokalizacjach zainstalowane zostały interaktywne zestawy solarne, które automatycznie sygnalizują obecność pieszego na przejściu, oraz wykonano grubowarstwowe oznakowanie poziome.

Wartość całego zadania to kwota 31 335 zł, a otrzymane środki to 22 204 zł.
Realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa osobistego użytkowników z terenu Gminy Wierzbica. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash