Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE W GMINIE WIERZBICA19 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Wierzbica odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców tut. gminy. Podczas spotkania omówiona została realizacja wniosków z poprzedniej debaty. Trwająca następnie dyskusja pozwoliła na zdiagnozowanie problemów i oczekiwań mieszkańców. Wypracowane zostały też kolejne wnioski, których realizacja wpłynie na bezpieczeństwo.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie mł. insp. Paweł Łuka, Wójt Gminy Pani Zdzisława Bożena Deniszczuk, radni gminy, sołtysi, uczniowie szkoły, członkowie kół oraz inne osoby. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją obrazującą przestępczość na terenie gminy oraz pokazującą działania prewencyjne prowadzone na rzecz bezpieczeństwa przez chełmską komendę.
Następnie omówiona została realizacja wniosków, które wypracowane zostały podczas poprzedniej debaty. Przy tej okazji policjanci omówili funkcjonowanie aplikacji "Moja Komenda" oraz portalu internetowego "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Była też mowa o roli policjanta dzielnicowego oraz jego zadaniach w ramach programu "Dzielnicowy bliżej nas".
Później rozpoczęła się dyskusja, w której osoby uczestniczące zabierały głos przekazując swoje uwagi i sugestie w tym przedmiocie. Podczas tych rozmów zostały wypracowane kolejne wnioski, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej gminy. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash