Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

GMINA WIERZBICA - GMINA NA 6W czwartek 24 maja br. w "Dworze Anna" w Jakubowicach Konińskich, odbyła się gala podsumowująca konkurs "Gmina na 6".
Konkurs "Gmina na 6" którego organizatorem był Kurier Lubelski miał na celu wyróżnić te gminy z województwa lubelskiego, które są szczególnie przyjazne mieszkańcom, turystom, inwestorom oraz środowisku.
Spośród ponad 200 gmin z województwa lubelskiego eksperci musieli wręczyć wyróżnienia w czterech obszarach.

Gmina Wierzbica otrzymała nagrodę w kategorii: Gmina Przyjazna Środowisku.
W tym zakresie Kapituła oceniała działania aktywizujące i służące ochronie środowiska, inwestycje ekologiczne, akcje edukacyjno-informacyjne, stan ochrony powietrza, gospodarkę odpadami, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Nagrodę w postaci statuetki, dyplomu oraz vouchera na reklamę w Kurierze Lubelskim o wartości 15.000 zł, odebrał Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski.

Z terenu powiatu chełmskiego laureatami zostali również: Gmina Dubienka - Gmina przyjazna turystom, Gmina Rejowiec Fabryczny - Gmina przyjazna inwestorom, Gmina Ruda Huta - Gmina przyjazna mieszkańcom.

Gminy wyróżnione przez redakcję "Kuriera Lubelskiego"
- Gminy przyjazne inwestorom Gmina Rejowiec Fabryczny
- Gminy przyjazne mieszkańcom Gmina Niemce i Miasto Puławy
- Gmina przyjazna turystom Gmina Nielisz i Gmina Susiec
- Gmina przyjazna środowisku Gmina Wierzbica SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash