Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZOWANE PROJEKTYW dniu 20 grudnia 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyło się spotkanie podsumowujące projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej "STELLA" Podczas spotkania zostały omówione dwa projekty tj. "Bliżej pracy - kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów OPS Gminy Wierzbica współfinansowany ze środków unii europejskiej oraz "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu- profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2018" współfinansowany przez MRPiPS.
W spotkaniu uczestniczyli: Pani Zdzisława Bożena Deniszczuk - Wójt Gminy Wierzbica, Pan Zdzisław Muszański- Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica, Pan Krzysztof Szeliga - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wierzbica oraz Radni Gminy Wierzbica, a także Pani Katarzyna Barczyk - Prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej "STELLA" wraz z członkami stowarzyszenia, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Proskura i uczestnicy projektów, którzy otrzymali zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.
W nastrój świąteczny wprowadziły wyśpiewane kolędy przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wierzbicy pod kierownictwem Pani Marzeny Karpowicz. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i zasiedli do świątecznego stołu. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash