Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROCZNEW świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica wzorem lat ubiegłych, na spotkaniu opłatkowo-noworocznym złożyli sobie życzenia przedstawiciele władz samorządowych, Radni Rady Gminy Wierzbica, sołtysi, reprezentanci instytucji działających w na terenie gminy, w tym oświaty i kultury oraz przedsiębiorcy.
Uroczystość, która odbyła się dnia 28 grudnia rozpoczęto modlitwą poprowadzoną przez proboszcza miejscowej parafii ks. Krzysztofa Proskurę.
Następnie było wspólne łamanie się opłatkiem, życzenia oraz noworoczny toast szampanem.
W trakcie spotkania głos zabrali Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski oraz przewodniczący Rady Gminy Wierzbica Krzysztof Wojewódzki, którzy w swoich przemówieniach oprócz złożonych życzeń, podsumowali mijający rok 2017. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash