Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

IV SESJA RADY GMINY WIERZBICAPorządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, iż zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wólce Tarnowskiej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Święcicy.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2019 rok .
10. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

Transmisja z obrad Rady Gminy Wierzbica

Transmisja z obrad Rady Gminy Wierzbica