Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ MIKROPROJEKTU "ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW GMINY WIERZBICA POPRZEZ ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH"Dnia 27 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Mikroprojektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez organizację szkoleń komputerowych". Mikroprojekt był realizowany w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo- Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". Umowa o powierzenie grantu została zawarta dnia 6 sierpnia 2018 r. Realizację działań projektowych zaplanowano od 01.09.2018 do 31.03.2019 r.

W uroczystym podsumowaniu mikroprojektu uczestniczyli Wójt Gminy Wierzbica Zdzisława Bożena Deniszczuk, zaproszeni goście: Radni Rady Gminy Wierzbica, dyrektorzy i kierownicy: szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, biblioteki, pracownicy Wiejskich Domów Kultury z terenu Gminy Wierzbica i beneficjenci ostateczni Mikroprojektu, tj. uczestnicy szkoleń komputerowych. Spotkanie rozpoczęto prezentacją dokumentującą realizację zadania. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów uczestnikom szkoleń przez Wójt Gminy Wierzbica Zdzisławę Bożenę Deniszczuk. Po zakończonej części oficjalnej zaproszono wszystkich przybyłych na słodki poczęstunek.

W ramach mikroprojektu zorganizowane zostały szkolenia komputerowe dla 72 mieszkańców Gminy Wierzbica. Mikroprojekt skierowany był do osób zamieszkałych w Gminie Wierzbica, które ukończyły 25 lat i więcej. Szkolenie komputerowe ukończyło 6 grup liczące po 12 osób każda. Szkolenia odbyły się w Wiejskich Domach Kultury w: Olchowcu, Busównie, Chylinie, Pniównie i Wierzbicy w miesiącach grudzień 2018 r. oraz styczeń, luty 2019 r. W ramach realizacji mikroprojektu zostały zakupione także laptopy w ilości 7 szt. Zostaną one przekazane Szkole Podstawowej w Święcicy i służyć będą społeczności lokalnej.

Głównym celem Mikroprojektu był rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica, w tym zwiększenie stopnia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz e-usług publicznych poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash