Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

XI SESJA RADY GMINY WIERZBICAPorządek obrad

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

Transmisja z obrad Rady Gminy Wierzbica

Transmisja z obrad Rady Gminy Wierzbica