Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

LOKALNE INICJATYWY NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ. AKTYWNA POLITYKA SPOŁECZNA W WYBRANYCH GMINACH

  W dniach 13-15.03.2013 r. odbyła się wizyta studyjna w wybranych gminach powiatu chełmskiego pt. "Lokalne inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Aktywna Polityka Społeczna w wybranych gminach."
  Gościliśmy pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w tym administracji rządowej z różnych stron Polski.
  Goście podczas 3 - dniowego pobytu na Lubelszczyźnie mogli bliżej poznać działalność placówki: Centrum Integracji Społecznej w Chełmie, a także funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w Wierzbicy oraz mieli możliwość spotkać się z przedstawicielami lokalnych NGO i jednostek gminnych działających w obszarze APS.
  Celem wizyty było zapoznanie się z przykładami realizacji aktywnej polityki społecznej przez jednostki pomocy społecznej we współpracy z PUP oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi, a także poznanie możliwości tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem środków unijnych dostępnych w ramach projektów systemowych.
  W Gminie Wierzbica wizyta studyjna odbyła się w dniu 14 marca br. Podczas zorganizowanej w tym dniu konferencji goście mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania prezentacji z podejmowanych działań i realizowanych projektów zarówno przez samorząd gminy Wierzbica jak również przez Gminą Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica. Części oficjalnej konferencji towarzyszyły również wystawy prac oraz rękodzieła ludowego a także część artystyczna, podczas której goście podziwiali występy dzieci i młodzieży Zespołu Szkół im. K. Górskiego w Wierzbicy
  Wizyta została przeprowadzona przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w ramach projektu "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

SimpleViewer Gallery
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash