Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 08.11.2019 r.


 • 08.11.2019 r.


 • 05.11.2019 r.

  Informacja


  Mieszkańcy Gminy Wierzbica proszeni są o wyrażenie chęci zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na potrzeby odnawialnych źródeł energii (farmy fotowoltaiczne).
  Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie w tut. Urzędzie Gminy pok. nr 12 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2019 r.
  Wniosek o zmianę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 • 04.11.2019 r.


 • 31.10.2019 r.


 • 28.10.2019 r.


 • 28.10.2019 r.
  W ramach ogólnopolskiej akcji "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury" dnia 24 października klasy "0" a i "0"c ze Szkoły Podstawowej w Wierzbicy im. K. Górskiego wraz z wychowawcami Panią Danutą Manaj oraz Panią Dorota Strelczuk zaprosiły w swoje gościnne progi pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy na czytanie bajek. Więcej ...


 • 25.10.2019 r.
  Gmina Wierzbica została laureatem konkursu dobrosąsiedzkiego "WzMOCnij swoje otoczenie", którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu, w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej powstaną udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach. Więcej ... • 22.10.2019 r.


  Deklaracja udziału w projekcie Gminy Wierzbica w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalności rolniczej"

 • 22.10.2019 r.


 • 17.10.2019 r.


 • 13.10.2019 r.


 • 07.10.2019 r.
  "Znajdźmy wspólny język"- pod tym hasłem odbyła się ogólnopolska akcja Noc Bibliotek 2019, w której wzięło udział 1761 bibliotek. Wśród nich nie zabrakło Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy. Ognisko, czytanie bajek, zajęcia kulinarne, oglądanie filmu, gry i zabawy oraz mini dyskoteka to atrakcje jakie czekały na uczestników akcji. W spotkaniu uczestniczyło ok 100 osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli.Wiecej ...


 • 07.10.2019 r.


 • 30.09.2019 r.
  W dniu 30 września 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica Rada Gminy Wierzbica odbyła się XI Sesja Rady Gminy Wierzbica. Więcej...


 • 30.09.2019 r.
  20 września 2019 r, jak co roku, dzieci uczestniczyły w akcji "Sprzątanie świata", które w tym roku przebiegało pod hasłem "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!" Więcej...


 • 27.09.2019 r.
 • 25.09.2019 r.
 • 25.09.2019 r.


 • 25.09.2019 r.


 • 25.09.2019 r.


 • 19.09.2019 r.


 • 13.09.2019 r.
  Wójt Gminy Wierzbica oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy zaprosili mieszkańców swojej gminy do uczestnictwa w akcji Narodowe Czytanie 2019, która odbyła się 10 września na placu przed Urzędem Gminy. W tegorocznej odsłonie czytano nowele polskie autorstwa Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. W happeningu przygotowanym z tej okazji wzięło udział ponad 200 osób, a wśród nich min. przedstawiciele samorządu, rady powiatu i gminy, seniorzy, uczniowie szkoły podstawowej. Akcja ma na celu promocję czytelnictwa i przypomnienie wybitnych dzieł literatury polskiej. Odbywa się ona pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej, a zapoczątkował ją w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski.

 • 13.09.2019 r.
 • 10.09.2019 r.


  Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Wierzbica w ramach realizacji "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wierzbica" (TERMIN SKŁADANIA - 30 WRZEŚNIA 2019 r.)

  Klauzula informacyjna

 • 05.09.2019 r.
 • 30.08.2019 r.


 • 28.08.2019 r.
  25 sierpnia 2019 r. za plony podziękowali rolnicy z Gminy Wierzbica. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto mszą dziękczynną odprawioną w Kościele w Wierzbicy przez ks. Krzysztofa Proskurę, proboszcza wierzbickiej parafii. Podczas mszy zgodnie z ceremoniałem dożynkowym starostowie Anna Tomczyk i Robert Bakaj przekazali na ręce tut. Proboszcza chleb upieczony z tegorocznej mąki, zostały także poświęcone wieńce dożynkowe przygotowane przez przedstawicieli sołectw z terenu gminy oraz chleb, którym podzielili się starostowie dożynek oraz przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Wierzbica Bożena Deniszczuk, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wierzbica Krzysztof Szeliga z wiernymi zgromadzonymi na mszy. Więcej ...

 • 16.08.2019 r.


 • 09.08.2019 r.


  Regulamin konkursu "Domowe przetwory i potrawy - SMAKI NATURY"

  Regulamin konkursu - "Najładniejsze kłosy i kwiaty"

 • 08.08.2019 r.


  Regulamin konkursu plastycznego

 • 06.08.2019 r.


 • 02.08.2019 r.


 • 26.07.2019 r.
  ZAWIADOMIENIE

  Działając w oparciu o art. 31 w związku /. art. 9 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. póz. 908 z późn. zm.) Starosta Krasnostawski zawiadamia, że dnia 30 lipca 2019 roku o godz. 10 w Świetlicy Wiejskiej w Wólce Tarnowskiej, gm. Wierzbica odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica w celu dokonania wyboru rady uczestników scalenia.

  Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Wybór rady uczestników scalenia.
  5. Dyskusja.
  6. Zakończenie zebrania.

  Zgodnie z art. 9 ust. l w/w ustawy, jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie od 3 do 12 osób, jako. społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia, z każdej wsi objętej scaleniem.

  Rada uczestników scalenia jest wybierana na zebraniu uczestników scalenia, zwołanym przez starostę - art. 9 ust. 2 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

  W przypadku niedokonania wyboru rady uczestników scalenia w terminie określonym przez starostę, funkcje tej rady sprawuje powołany postanowieniem starosty zespół, w skład którego, w przypadku gdy postępowaniem scaleniowym objęto grunty więcej niż jednej wsi, wchodzą sołtysi tych wsi, przedstawiciele rad sołeckich po jednym z każdej wsi, przedstawiciel KOWR będącego uczestnikiem scalenia oraz przedstawiciel społeczno - zawodowych organizacji rolników - art. 9 ust. 3 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. • 10.07.2019 r.


  Druk oświadczenie uprawy

  Druk oświadczenie zwierzęta

 • 08.07.2019 r.
  Dnia 6 lipca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy im. Kazimierza Górskiego odbyło się uroczyste podsumowanie XX Międzynarodowego Regionalnego Pleneru Malarsko- Rzeźbiarskiego, które zwieńczyło tydzień pracy artystów malarzy i rzeźbiarzy w na terenie Gminy Wierzbica. Plener rozpoczął się 30 czerwca i potrwa do 7 lipca. W tych dniach Gmina Wierzbica gości 15 artystów z Polski i z Ukrainy. Więcej ...

 • 04.07.2019 r.


  W Gminie Wierzbica w dniach od 30 czerwca do 7 lipca odbywa się Międzynarodowy Regionalny Plener Malarsko-Rzeźbiarski. Nasza Gmina w swoich progach gości artystów malarzy i rzeźbiarzy z Polski i zagranicy już po raz dwudziesty.
  Artystów malarzy przy pracy można podpatrywać w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, zaś rzeźbiarzy spotkamy w amfiteatrze mieszczącym się na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Więcej ...

 • 24.06.2019 r.


  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - RODO
  Ankieta informacyjna odnawialne źródła energii
  Deklaracja udziału w projekcie - kolektory słoneczne / panele fotowoltaiczne
  Deklaracja udziału w projekcie - kocioł na biomasę / pompa ciepła
  Umowa użyczenia - kolektory słoneczne
  Umowa użyczenia - panele fotowoltaiczne
  Umowa użyczenia - kocioł na biomasę
  Umowa użyczenia - pompa ciepła

 • 24.06.2019 r.
  Niniejszym informujemy, iż rolnicy poszkodowani w wyniku gradobicia w dniu 21.06.2019 r. proszeni są o składanie oświadczeń o poniesionych stratach do tut. urzędu pok. nr 5 wraz z kopią wniosku o płatności obszarowe na rok 2019 do dnia 28.06.2019 r.

  Oświadczenie budynki
  Oświadczenie uprawy
  Oświadczenie zwierzęta

 • 14.06.2019 r.
  W dniach 30 czerwca - 7 lipca br. w Wierzbicy, odbędzie się XX Jubileuszowy Międzynarodowy - Regionalny Plener Malarsko- Rzeźbiarski: "Wierzbica 2019", organizowany przez Urząd Gminy. Jak wynika z nazwy będzie to wydarzenie kulturalne z 20-letnią już tradycją, o charakterze międzynarodowym.

  Udział w tegorocznym plenerze potwierdziło ok. 20 artystów z Polski, Białorusi i Ukrainy. Zakwaterowanie i wyżywienie naszych gości zorganizowane jest na bazie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy gdzie wygospodarowane są miejsca na prace twórczą. Głównym miejscem prac rzeźbiarskich będzie teren Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Wierzbicy - "Amfiteatr".

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia i podpatrywania artystów przy pracy. Rzeźbiarzy głównie w okolicach Amfiteatru i Szkoły, malarzy w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie dodatkowo zorganizowana będzie wystawa prac przywiezionych przez artystów. Będą to obrazy małe formy rzeźbiarskie, wyroby ze szkła, kamienia, metali, ceramiki i tkactwa. Przywiezione prace będzie można zakupić bezpośrednio od artystów. Zapraszamy mieszkańców i gości do odwiedzenia artystów przy pracy.

  Prace plenerowe eksponowane będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 • 14.06.2019 r.
  W związku z prognozowanym występowaniem burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h , miejscami możliwy grad, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o wzmożoną uwagę dotyczącą zjawisk meteorologicznych.
  Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic

 • 14.06.2019 r.


 • 12.06.2019 r.


 • 03.06.2019 r.


  Regulamin konkursu na najładniejszy bukiet polnych kwiatów
  Regulamin konkursu na najładniejszy wianek brzozowy
  Regulamin konkursu "Jedz zielone"

 • 31.05.2019 r.


 • 27.05.2019 r.
  Wójt Gminy Wierzbica informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się ponowne Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Wierzbica-Osiedle.


  Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zwołania zebrania Sołectwa Wierzbica-Osiedle

 • 24.05.2019 r.
  Dnia 19 maja mieszkańcy Gminy Wierzbica wspólnie bawili się na "Pikniku Rodzinnym 2019" organizowanym przez Wójt Gminy Wierzbica. Zabawa rozpoczęła o godz. 13.00 i trwała do godzin wieczornych.
  Impreza odbyła się na obiektach Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. Więcej...

  Występy lokalnych zespołów śpiewaczych, obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa, piknik zielarski z Kołami Gospodyń Wiejskich, warsztaty mydlarskie, warsztaty parzenia ziół i plecenia wianków, konkursy na najładniejszy wianek z ziół i na potrawy z ziołami, atrakcje dla najmłodszych, pokaz zumby oraz degustacja smakołyków to atrakcje jakie przygotowano dla uczestników imprezy.

 • 22.05.2019 r.
  W dniu 19 maja na obiektach sportowych w m. Wierzbica-Osiedle, odbył się piknik rodzinny. Jednym z punktów imprezy były międzygminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 9 drużyn w tym 3 kobiece, oraz 5 młodzieżowych drużyn pożarniczych w tym 2 dziewczęce.

  Przybyłe na zawody drużyny z terenu gminy Wierzbica oraz gminy Sawin przywitała Wójt Gminy Wierzbica - Bożena Deniszczuk, Wójt Gminy Sawin - Dariusz Ćwir, Komendant Gminny OSP - Adam Roman. Więcej ...

 • 17.05.2019 r.


  Regulamin konkursu na najsmaczniejsze ciasto ziołowe
  Regulamin konkursu na najładniejszy wianek z ziół
  Regulamin konkursu na ziołową michę

 • 15.05.2019 r.
  W środę, 15 maja br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów Beneficjentom w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość umów wyniosła ponad 23 mln złotych, z czego blisko 1 mln trafił do naszej gminy.
  W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak i Zdzisław Szwed oraz Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej, Wójt Gminy Wierzbica Zdzisława Bożena Deniszczuk, oraz włodarze innych samorządów.  W ramach złożonych wniosków przez Gminę Wierzbica zaplanowana została realizacja następujących inwestycji:

  - w ramach operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania":
  Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w centrum kulturalne dla sołectwa Wólka Tarnowska

  - w ramach operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej" zaplanowane jest:
  Integracyjne centrum rekreacyjno- sportowe Etap II dla sołectwa Wierzbica-Osiedle

 • 10.05.2019 r.


 • 10.05.2019 r.
  Około 100 osób uczestniczyło w obchodach Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wiejskim Domu Kultury w Syczynie. Impreza została zorganizowana przez Wójta Gminy Wierzbica Zdzisławę Bożenę Deniszczuk, Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica Zdzisława Muszańskiego, Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Syczynie. Głównym celem spotkania było podniesienie wiedzy i świadomości z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w sieci, a także bezpieczeństwa seniorów w domu. Więcej...

 • 09.05.2019 r.


 • 09.05.2019 r.
 • 08.05.2019 r. • 25.04.2019 r.
  Sprawmy by Podwórko Talentów NIVEA powstało w Kamiennej Górze!

  Oddaj swój głos na: https://podworko.nivea.pl/2019/lokalizacja/16-kamienna-gora
  Głosuj codziennie do dnia 20 czerwca 2019 r.

 • 25.04.2019 r.
  Szanowni Państwo
  Biuro Programu "Niepodległa" zaprasza do udostępnienia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych spotu zachęcającego Polaków do wywieszenia polskiej flagi podczas nadchodzących świąt majowych.

  Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

 • 24.04.2019 r.
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Oddział w Chełmie, informuje o zasadach stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół.


 • 17.04.2019 r.
  Święta Wielkanocne to wyjątkowy okres w roku liturgicznym, czas optymistyczny i radosny. W dzisiejszych czasach, gdy każdy dzień mija niezauważony, to właśnie święta sprawiają, że mamy okazję do spotkań z bliskimi i przyjaciółmi.
  W okresie przedświątecznym - 16 kwietnia 2019 r. z tej okazji w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyło się spotkanie lokalnej społeczności.Czytaj dalej ...

 • 15.04.2019 r.


 • 08.04.2019 r.


 • 08.04.2019 r.
  Kalendarz gminnych imprez kulturalnych i sportowych w Gminie Wierzbica na 2019 r. • 08.04.2019 r.
  W kwietniu br. uczennice Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy Izabela Staszewska i Julia Gryczaniuk- uczestniczki konkursu ogłoszonego przez Kancelarię Sejmową, przygotowały i przekazały Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbicy folder dotyczący życia i działalności Kazimierza Pużaka- polityka i posła na Sejm w II RP.


  Celem realizacji ich projektu jest upamiętnienie losów i działalności w/w posła sprawującego mandat w latach 1918-1939 oraz rozpowszechnienie wiedzy o nim.

 • 29.03.2019 r.
  W dniu 29 marca 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica Rada Gminy Wierzbica odbyła się VI Sesja Rady Gminy Wierzbica. Więcej...

 • 26.03.2019 r.


 • 25.03.2019 r.
  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Wierzbica dotyczących projektów statutów sołectw z dnia 22 marca 2019 r. kliknij, aby zobaczyć protokół

 • 25.03.2019 r.


 • 18.03.2019 r.
  Zapraszamy organizacje pozarządowe a także grupy nieformalne do udziału w konkursie na "pisankę wielkanocną", który to konkurs dołączamy do odbywającego się w Cycowie "Kiermaszu Wiosennego".

  Chcemy tym konkursem rozpocząć cykl różnorodnych działań, które planujemy zrealizować w bieżącym roku na terenie gmin członkowskich naszego stowarzyszenia. Wiodącym celem jest poznanie się i nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami z naszego obszaru.

  REGULAMIN KONKURSU NA "PISANKĘ WIELKANOCNĄ"
  Formularz zgłoszeniowy do konkursu na "Pisankę Wielkanocną"
  Formularz zgłoszeniowy do konkursu na "Pisankę Wielkanocną" - edytowalny

 • 14.03.2019 r.

  Konkurs na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD "Polesie".  Konkurs organizowany jest w ramach realizacji operacji pn. "Kulinarne dziedzictwo obszaru LGD Polesie" współfinansowanej ze środków UE w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

  W ramach powyższego projektu zaplanowano przeprowadzenie 11 warsztatów kulinarnych oraz wydanie publikacji kulinarnej przedstawiającej potrawy ściśle związane z obszarem LGD "Polesie". Dodatkowo budżet projektu objął zorganizowanie konkursu kulinarnego na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD "Polesie".

  W konkursie udział wziąć mogą pełnoletni mieszkańcy następujących gmin: Łęczna, Cyców, Ludwinów, Puchaczów, Spiczyn, Sosnowica, Urszulin, Uścimów oraz Wierzbica.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Konkurs na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD "Polesie"
  REGULAMIN KONKURSU na najsmaczniejszą potrawę obszaru LGD "Polesie"

 • 11.03.2019 r.


 • 06.03.2019 r.


 • 04.03.2019 r.
  Ponad 300 mieszkanek gminy, w tym około 100 z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wierzbica, uczestniczyło w niedzielę 3 marca 2019 r. w Pierwszym Gminnym Dniu Kobiet w Wierzbicy. Czutaj dalej ...


 • 28.02.2019 r.
  Dnia 27 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Mikroprojektu pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wierzbica poprzez organizację szkoleń komputerowych". Mikroprojekt był realizowany w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". Umowa o powierzenie grantu została zawarta dnia 6 sierpnia 2018 r. Realizację działań projektowych zaplanowano od 01.09.2018 do 31.03.2019 r. Czytaj dalej ...

 • 21.02.2019 r.
  Zapraszamy do wypełnienia ankiety:


 • 19.02.2019 r.


 • 18.02.2019 r.


 • 14.02.2019 r.


  Nowy wzór oferty

 • 11.02.2019 r.
  W dniu 11 lutego 2019 r. na podstawie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica, która rozpoczęła się o godzinie 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Wierzbica.

  Czytaj dalej ...


 • 07.02.2019 r.
  Urząd Gminy Wierzbica uruchomił Serwis SMS. Jest to nowy, bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany w szczególności do mieszkańców naszej gminy.

  Decyzja o wdrożeniu Serwisu SMS Gminy Wierzbica podjeta została w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i szybszy przekaz informacji. Mogą z niego korzystać wszyscy, którzy się zarejestrują.
  Więcej informacji ...

 • 06.02.2019 r.

  Płatności bezgotówkowe w Urzędzie Gminy Wierzbica.

  Uprzejmie informujemy, że w naszym urzędzie uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą w technologii tradycyjnej (stykowej) oraz zbliżeniowej.

  W terminalu będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych VISA, MasterCard. Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania naszych mieszkańców. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

  Dodatkowo informujemy, że klienci urzędu dokonujący płatności przy pomocy karty płatniczej nie ponoszą żadnych prowizji.

  Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności! • 01.02.2019 r.
  W dniu 31 stycznia 2019 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica Rada Gminy Wierzbica odbyła się IV Sesja Rady Gminy Wierzbica.

  Czytaj dalej ...


 • 01.02.2019 r.


 • 11.01.2019 r.
  Terminy wywozu odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych oraz zabudowy wielorodzinnej w Gminie Wierzbica w roku 2019. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<<


  Dla wygody mieszkańców Gminy Wierzbica, terminy wywozu odpadów komunalnych zostały również zamieszczone w kieszonkowych kalendarzykach na 2019 rok, które można pobrać w siedzibie urzędu.

 • 31.12.2018 r.
  Dnia 28 grudnia o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbyło się spotkanie opłatkowo- noworoczne, na którym złożyli sobie życzenia przedstawiciele władz samorządowych, Radni Rady Gminy Wierzbica, sołtysi, reprezentanci instytucji działających na terenie Gminy Wierzbica, w tym placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, bibliotek, domów kultury, przedsiębiorstw oraz księża z tutejszych parafii.
  Więcej...

 • 27.12.2018 r.

  Spotkanie informacyjno - doradcze

  W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o powierzenie grantów z zakresu: budowanie partnerstw, zwiększenie kompetencji przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ochrona środowiska naturalnego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego programem PROW na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - doradczym. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Polesie", ul. Nowa 1 w Cycowie. Doradztwo skierowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz grup nieformalnych.

 • 27.12.2018 r.


 • 27.12.2018 r.
  Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Zapraszamy do zapoznania się z ULOTKĄ • 21.12.2018 r.
  W dniu 20 grudnia 2018 roku w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyło się spotkanie podsumowujące projekty realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej "STELLA".
  Więcej...

 • 20.12.2018 r.
  19 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Wierzbica odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu mieszkańców tut. gminy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Policji, w tym I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie mł. insp. Paweł Łuka, Wójt Gminy Pani Zdzisława Bożena Deniszczuk, radni gminy, sołtysi, uczniowie szkoły, członkowie kół oraz inne osoby.
  Więcej...

 • 19.12.2018 r.


 • 17.12.2018 r.
  Koncert młodych artystów oraz kiermasz świąteczny przyciągnęły w niedzielę mieszkańców gminy do Szkoły Podstawowej w Wierzbicy. Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Wierzbica, Uczniowie, Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Wierzbicy, Szkolne Koło Caritas.
  Więcej...

 • 06.12.2018 r.


 • 05.12.2018 r.
  Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
  Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

  ANKIETA LGD POLESIE

 • 04.12.2018 r.
  Szanowni Państwo,
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Oddziałem Regionalnym, Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w Lublinie, oraz Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A. w Elizówce, k. Lublina organizują Kiermasz Świąteczny dla mieszkańców regionu lubelskiego, który odbędzie się w niedziele 9 oraz 23 grudnia 2018 roku. Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w Kiermaszu Bożonarodzeniowym zlokalizowanym na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce, k. Lublina.
  Podczas organizowanego Kiermaszu będzie możliwość degustacji i zakupów produktów żywnościowych oraz rękodzieła przez odwiedzających, a szczególnie tych poszukiwanych w okresie przedświątecznym. Kiermasz będzie odbywał się w godzinach od 8.00-do 14.00.
  Zgłoszenie udziału (podpisany skan) należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 05 grudnia 2018 roku., na adres emailowy: rafal.serej@lubelskie.pl

  W załączeniu zaproszenie i formularz uczestnictwa w kiermaszu.

 • Archiwum aktualności