Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

AKTUALNOŚCI

 • 22.01.2018 r.


 • 15.01.2018 r.
  W dniu 13 stycznia 2018 r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się XIV Halowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Wierzbica pod hasłem "Stop nałogom". Przybyłe na turniej drużyny przywitał Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstowski, następnie reguły gry przedstawił Jacek Kłos nauczyciel wychowania fizycznego w tut. szkole. W turnieju wzięło udział 8 drużyn reprezentowanych przez chłopców z rocznika 2005 i młodszych. Wiecej ...

 • 12.01.2018 r.
  Terminy wywozu nieczystości stałych i segregowanych z gospodarstw indywidualnych w Gminie Wierzbica w roku 2018. (więcej ...)

  >>> kliknij tutaj, aby sprawdzić terminy <<<


  Dla wygody mieszkańców Gminy Wierzbica, terminy wywozu odpadów komunalnych zostały również zamieszczone w kieszonkowych kalendarzykach na 2018 rok, które można pobrać w siedzibie urzędu.

 • 09.01.2018 r.
  W dniu 7 stycznia 2017 roku w budynku Urzędu Gminy Wierzbica odbyła się akcja rejestracji potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych. Działanie organizowane było przez fundacje DKMS. Wiecej ...

 • 03.01.2018 r.
  W dniu 30 grudnia 2017 roku w Wierzbicy odbył się XI Świąteczno- Noworoczny Turniej Dzikich Drużyn w Piłce Halowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica. Już od 11 lat w okresie świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku w Wierzbicy rozgrywany jest turniej piłkarski. Wiecej ...

 • 03.01.2018 r.
  W świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica wzorem lat ubiegłych, na spotkaniu opłatkowo-noworocznym złożyli sobie życzenia przedstawiciele władz samorządowych, Radni Rady Gminy Wierzbica, sołtysi, reprezentanci instytucji działających w na terenie gminy, w tym oświaty i kultury oraz przedsiębiorcy. Wiecej ...

 • 29.12.2017 r.
  Zachęcamy do zapoznania się z Biuletynem Informacyjnym "Nasza Wierzbica"
  Pobierz biuletyn ...

 • 21.12.2017 r.


 • 21.12.2017 r.
  Urząd Gminy informuje, że w dniu 7 stycznia 2018 r. w godzinach 10:00 - 16:00 w sali konferencyjnej odbędzie się rejestracja potencjalnych Dawców szpiku.
  Serdecznie zapraszamy do przyłaczacenia się do akcji.


 • 11.12.2017 r.
  Prezentacja i sprzedaż oryginalnych ozdób bożonarodzeniowych, wyrobów rękodzieła artystycznego i tradycyjnego oraz kuchni regionalnej odbyła się 10 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy na IV Gminnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym.
  Więcej ...

 • 08.12.2017 r.
  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Suples" Wierzbica obchodził jubileusz 10-lecia działalności sekcji zapaśniczej. Uroczystość odbyła się 7 grudnia w Szkole Podstawowej w Wierzbicy. Wychowankowie "Suplesu" przez szereg lat z sukcesami uczestniczyli w imprezach sportowych najwyższej rangi. Wielu z nich swoją karierę zapaśniczą kontynuują w MKS Cement Gryf Chełm.
  Więcej ...

 • 08.12.2017 r.
  W dniu Św. Mikołaja w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: "Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego - edycja 2017".
  Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" w okresie kwiecień - grudzień br. w Gminie Wierzbica.
  Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów pomocy społecznej poprzez wzmocnienie i wykorzystanie roli Klubu Integracji Społecznej, działającego w strukturze Stowarzyszenia w uaktywnieniu lokalnej społeczności Gminy Wierzbica.
  Więcej ...

 • 27.11.2017 r.
  Protokół sporządzony na okoliczność prowadzonych konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 r." Pobierz protokół

 • 24.11.2017 r.
  Dnia 23 listopada Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wierzbica zaprosiły mieszkańców gminy na II Gminną Konferencję Kół Gospodyń Wiejskich "Dbamy o zdrowie i urodę". Spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Syczynie.
  Więcej ...

 • 20.11.2017 r.
  Na spotkanie z poezją zaprosiła Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy mieszkańców Wierzbicy i okolicznych sołectw.
  Spotkanie odbyło się 17 listopada w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy. Głównym bohaterem wieczoru z poezją był lokalny poeta Antoni Rzeźniczuk.
  Pan Antoni jest mieszkańcem Kamiennej Góry, który już od młodzieńczych lat tworzy poezję o tematyce m.in. religijnej i patriotycznej.
  Więcej ...

 • 31.10.2017 r.

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
  środka trwałego


  Gmina Wierzbica, z siedzibą w Wierzbicy - Osiedle, ul. Włodawska 1, 22 - 150 Wierzbica posiada na sprzedaż niżej wymieniony środek trwały:
  Autobus marki: Autosan S.A.; typ H9.21 12,5 t; nr rejestracyjny - CMC 5457,
  rok produkcji 1989


  Cena minimalna określona została na podstawie operatu szacunkowego: 7.000,00 zł.

  Oferty cenowe nie niższe niż kwota 7.000,00 zł należy składać na załączniku do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 10 listopada 2017 roku do godziny 12:00.
  Sprzęt przeznaczony do sprzedaży zwolniony jest z podatku VAT.

  Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na placu dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego w m. Wierzbica-Osiedle przy ul. Lubelskiej, do dnia 10 listopada 2017 roku w godzinach 7:30 - 15:30 .

  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po podpisaniu umowy i po zapłaceniu ceny nabycia.

  Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbica https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl

  Dodatkowych informacji o ruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica pok. nr 12, lub tel. 82 569 32 66 wew. 32, w godz. 7:30 - 15:30.

 • 31.10.2017 r.
  Zarządzenie nr 55/17 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 r.

 • 27.10.2017 r.
  Protokół sporządzony na okoliczność prowadzonych konsultacji "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 r." Pobierz protokół

 • 23.10.2017 r.
  Najstarsi mieszkańcy Gminy Wierzbica spotkali się na uroczystych obchodach Dnia Seniora. Spotkanie odbyło się 22 października w lokalu Spółdzielni Socjalnej "Miranna".
  Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
  Więcej ...

 • 23.10.2017 r.
  21 października 2017 r. w Wierzbicy osiem par małżeńskich obchodziło pięćdziesiątą rocznicę zaślubin. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji jubilatów przez ks. Krzysztofa Proskurę - Proboszcza Parafii Wierzbica. Po zakończonej mszy, jubilaci oraz zaproszeni goście udali się do domu weselnego Miranna, gdzie przywitali ich: Andrzej Chrząstowski - Wójt Gminy Wierzbica, Krzysztof Wojewódzki - Przewodniczący Rady Gminy, Stanisław Dębowiak - Sekretarz Gminy Wierzbica, Teresa Wawruszak - Zastępca Kierownika USC.
  Więcej ...

 • 20.10.2017 r.
  18 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica spotkały się osoby zainteresowane pozyskaniem funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej.
  Spotkanie "Fundusze europejskie na założenie działalności gospodarczej - dotacje zwrotne i bezzwrotne" prowadziła przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie Pani Jolanta Kosowska. Więcej ...
 • 20.10.2017 r.
  Dzień Seniora obchodzili członkowie wierzbickiego koła Emerytów Rencistów i Inwalidów. Na spotkanie, które odbyło się 18 października przybyło około 60 osób.
  Na uroczystości obecni byli Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy Beata Sienkiewicz. Więcej ...

 • 18.10.2017 r.
  W czwartek 12 października 2017 roku, w ramach wizyt studyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug tutejszy urząd odwiedziła delegacja z Białorusi.
  Przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstowski.
  Więcej ...

 • 16.10.2017 r.
  W dniach 13-14 października odbyły się warsztaty szkoleniowe dla członków Gminnego Zespołu Synergii Lokalnej z Gminy Wierzbica. Spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym, a jego tematem był "Pakt na rzecz partnerstwa lokalnego". W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz takich instytucji jak: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy, szkół, przedszkoli i bibliotek z terenu Gminy Wierzbica.
  Więcej ...

 • 09.10.2017 r.
  We wrześniu br. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy stała się właścicielem trzech nowych zestawów komputerowych oraz oprogramowania do nich. Zakup sprzętu był możliwy dzięki dotacji pozyskanej w ramach Programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017".
  Program jest finansowany ze środków Instytutu Książki. Umowa na realizację zadania został podpisana 26 czerwca br.
  Całkowity koszt działania zamknął się w kwocie 14 398,00 zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 12 238,30 zł.


 • 02.10.2017 r.

  OGŁOSZENIE


  Urząd Gminy Wierzbica, Wierzbica - Osiedle, ul. Włodawska 1, 22 - 150 Wierzbica ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych:

  1. Autobus marki: Autosan S.A.; typ H9.21 12,5 t; nr rejestracyjny - CMC 5457, rok produkcji 1989
  Cena wywoławcza 7.000,00 zł.


  Sprzęt przeznaczony do sprzedaży zwolniony jest z podatku VAT.
  Przetarg odbędzie się 16 października 2017 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Urzędu Gminy Wierzbica.
  Przedmiot aukcji można obejrzeć na placu dawnego Państwowego Ośrodka Maszynowego w m. Wierzbica-Osiedle przy ul. Lubelskiej, do dnia aukcji w godzinach 7:30 - 15:30 .
  Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 700,00 zł. (słownie: siedemset złotych 00/100 ).
  Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy Wierzbica najpóźniej do godz. 9:00 w dniu aukcji, lub na konto Gminy Wierzbica, we Wschodnim Banku Spółdzielczym Chełm o/Wierzbica nr konta: 56 8187 0004 2006 0130 0257 0002 z dopiskiem "zakup autobusu".
  Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony koszt sporządzenia wyceny w kwocie 603,50 zł. (słownie: sześćset trzy złote 50/100).
  Wadium wpłacone przez nabywcę wyłonionego w drodze aukcji, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu aukcji.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  - żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
  - uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
  Terminem zawarcia umowy sprzedaży jest dzień aukcji.
  Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży
  Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  Ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wierzbica https://ugwierzbica.bip.lubelskie.pl
  Dodatkowych informacji o ruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica pok. nr 12, lub tel.569 32 66 wew. 32, w godz. 7:30 - 15:30.

 • 25.09.2017 r.
  23 września 2017 na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbył się IX Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Wójta Gminy Wierzbica. W rozgrywkach brały udział 3 drużyny reprezentowane przez Komendę Miejską Policji w Chełmie, Placówkę Straży Granicznej w Dorohusku, Jednostkę Wojskową 1230 w Chełmie.Więcej ...

 • 22.09.2017 r.
  W Gminie Wierzbica dnia 20 września 2017 roku miał miejsce niezwykły jubileusz, bowiem swoje 102 urodziny świętowała mieszkanka Wierzbicy-Osiedle Pani Wiktoria Wojtyszko. Więcej ...

 • 22.09.2017 r.
 • 19.09.2017 r.
  8 września odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Synergii Lokalnej w Gminie Wierzbica. Uczestniczyli w nim Wójt Gminy Wierzbica Andrzej Chrząstowski, pracownicy Urzędu Gminy w Wierzbicy, przedstawiciele takich gminnych instytucji jak Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół, Gminne Przedszkole i Gminna Biblioteka Publiczna oraz liderzy społeczni. Więcej ...

 • 12.09.2017 r.
  9 września 2017 r. odbył się "Dzień Sportu na Orliku" wydarzenie sportowo-rekreacyjne, które rozpoczęło się w sobotę punktualnie o godz. 11:00 na 380 orlikach w całej Polsce, impreza odbyła się również na Orliku przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy. Wiecej ...

 • 06.09.2017 r.
  W pierwszą niedzielę września za plony podziękowali rolnicy z Gminy Wierzbica. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto mszą dziękczynną odprawioną przez ks. Krzysztofa Proskurę, proboszcza wierzbickiej parafii. Wierni pomimo deszczu modlili się dziękując za tegoroczne zbiory.
  Zgodnie z ceremoniałem dożynkowym starostowie Aneta Winiarska i Radosław Bakaj przekazali na ręce gospodarza Gminy Wierzbica Wójta Andrzeja Chrząstowskiego chleb upieczony z tegorocznej mąki. Tego dnia zostały także poświęcone wieńce dożynkowe przygotowane przez przedstawicieli sołectw z Gminy Wierzbica oraz chleb, którym podzielili się przedstawiciele samorządu ze zgromadzonymi na uroczystościach. W części oficjalnej imprezy Wójt Gminy Wierzbica powitał wszystkich zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy. Wśród przybyłych na uroczystości byli m. in.: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Starosta Powiatu Chełmskiego Piotr Deniszczuk, przedstawiciele władz samorządowych z sąsiednich gmin, służb mundurowych i instytucji. Fotorelacja z dożynek ... • 25.08.2017 r.


 • 25.08.2017 r.


 • 09.08.2017 r.
  W dniu 6 sierpnia 2017 roku delegacja z Gminy Wierzbica uczestniczyła w poetyckim święcie "Lisowaja pisnja" na cześć poetki Łesi Ukrainki, organizowanym w miejscowości Skulin na Ukrainie.
  Wizyta na Ukrainie była jednocześnie okazją do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kołodjażne (rejon kowelski, obwód wołyński na Ukrainie) reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Vitalyj Kashyk, a Gminą Wierzbica reprezentowaną przez Pana Andrzeja Chrząstowskiego.Więcej...

 • 08.08.2017 r.
  XVI Jarmark Pawłowski "Ginące Zawody", który odbył się w pierwszą niedzielę sierpnia jest prawdziwym świętem twórców ludowych i rękodzielników. Podtrzymuje on tradycje ginących już zawodów: kowalstwa, garncarstwa, bednarstwa, wikliniarstwa i tkactwa. Skupia się na kultywowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez organizację takich konkursów jak: garncarski, na najlepszą potrawę lokalną oraz na najbardziej atrakcyjną prezentację wykonywania dawnego zawodu.

  Więcej ...

 • 02.08.2017 r.
  30 lipca 2017 roku odbyły się już po raz osiemnasty Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych, tym razem zmagania odbyły się na obiektach sportowych w Krasnobrodzie.
  Do Krasnobrodu przybyło 39 gmin oraz 16 powiatów z terenu województwa lubelskiego, aby uczestniczyć w tej wspaniałej rekreacyjno-sportowej imprezie organizowanej przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie. Honorowy patronat nad XVIII Wojewódzkimi Igrzyskami Rekreacyjno-Sportowymi LZS objął marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski. W organizację włączyli się m.in. burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal i starosta zamojski Henryk Matej.
  Dla uczestników przewidziano wiele konkurencji, zarówno indywidualnych, jak też drużynowych.
  W sportowych zmaganiach nie mogło zabraknąć reprezentacji Gminy Wierzbica, która uczestniczy w igrzyskach od samego początku zajmując czołowe lokaty.
  Więcej ...

 • 26.07.2017 r.
  Gmina Wierzbica uczestnicząc w wieloletnim Programie rządowym pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Wierzbica poprzez budowę dróg gminnych w msc. Wierzbica-Osiedle znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką nr 841".
  Więcej ...

 • Archiwum aktualności