Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

BUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY Z ZAPLECZEM REKREACYJNYM DLA SOŁECTW CHYLIN I CHYLIN WIELKI  Celem operacji jest podniesienie standardu i poprawa dostępności do usług w sferze kultury i rekreacji poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury z zapleczem rekreacyjnym dla sołectw Chylin i Chylin Wielki.
  Cel operacji zgodny jest z Celem 2, zawartym w Planie Odnowy Miejscowości - "Rozwój infrastruktury kulturalno - oświatowej".
  Dzięki realizacji operacji powstanie miejsce i baza dla rozwoju kulturalnego mieszkańców, miejsce spotkań, szkoleń i zebrań wiejskich, imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Przez to stanie się możliwe pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, które prowadzi do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich.
  W ten sposób operacja przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w PROW na lata 2007-2013.

  W zakres budowy wchodzi:
  * Budowa budynku domu kultury
  * Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki
  * Budowa przyłącza wodociągowego
  * Budowa przyłącza energetycznego kablowego
  * Wyposażenie domu kultury:
  * Wieszaki ubraniowe ścienne
  * Szafa na sprzęt porządkowy
  * Regał świetlicowy
  * Stolik klubowy
  * Fotele klubowe
  * Kanapa klubowa
  * Krzesła
  * Stoliki
  * Stół do tenisa
  * Budowę parkingu dla samochodów osobowych ze stanowiskiem postojowym dla osób    poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz ciągów pieszych
  * Budowa zjazdu z drogi powiatowej
  * Budowę boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią naturalną z trawy
  * Budowę ogrodzenia terenu

  Dane charakterystyczne obiektu:
  * Powierzchnia zabudowy - 172,2 m2
  * Powierzchnia użytkowa budynku - 134,9 m2
  * Kubatura budynku - 896,2 m3

  Projektowany budynek będzie funkcjonował jako niewielki wiejski dom kultury zapewniający realizację potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych sołectw Chylin i Chylin Wielki.
  W budynku przewidziano świetlicę jako pomieszczenie wielofunkcyjne. Będą w niej organizowane wszelkiego typu zebrania społeczności lokalnej. Ponadto będą też mogły się tam odbywać zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wolontariuszy. Pomieszczenie to będzie wyposażone w podstawowy sprzęt klubowy ( stoliki, krzesła , zestaw wypoczynkowy).Możliwe jest też zorganizowanie niewielkiego punktu bibliotecznego i czytelni prasy. Obok świetlicy przewidziano niewielkie pomieszczenie- izbę regionalną. W pomieszczeniu tym znajdzie swoje miejsce niewielka ekspozycja obrazująca przeszłość historyczną i obecne dokonanie regionu i wsi.
  W celu prowadzenia zajęć rekreacyjnych zaprojektowano salę gier której wyposażenie będzie stanowił składany stół do tenisa stołowego. Można będzie tam też prowadzić zajęcia rekreacyjne ( gimnastyka, tańce) w niewielkich grupach. Ponadto obiekt będzie posiadał zaplecze sanitarne w postaci sanitariatu męskiego i damskiego. Jeden z sanitariatów będzie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przewidziano też niewielkie pomieszczenie gospodarcze, przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego oraz dodatkowego wyposażenia obiektu.
  Budynek będzie obiektem użyteczności publicznej i z uwagi na charakter prowadzonej działalności będzie przeznaczony do czasowego pobytu ludzi( pobyt do 4 godzin w ciągu dnia)
  Jednocześnie w obiekcie będzie mogło przebywać do 30 osób.

  Budynek przystosowano do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W ty celu przewidziano pochylnię prowadzącą z poziomu terenu na podest schodów wejściowych do budynku. Ponadto jeden z sanitariatów będzie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Opis poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia
  Świetlica
  Świetlica będzie funkcjonowała jako pomieszczenie wielofunkcyjne. Będą w nim organizowane wszelkiego typu zebrania społeczności lokalnej. Ponadto będą też mogły się tam odbywać zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wolontariuszy. Wyposażenie tego pomieszczenia będą stanowiły stoliki klubowe 80x80 cm z krzesłami, komplet mebli wypoczynkowych tj. kanapa , stolik okolicznościowy oraz trzy fotele klubowe. Ponadto przewidziano ustawienie dwóch regałów świetlicowych z szafkami dolnymi. W perspektywie pomieszczenie można wyposażyć w sprzęt audiowizualny i stanowiska komputerowe.
  Izba regionalna
  Niewielkie pomieszczenie dostępne z komunikacji ogólnej przeznaczone dla niewielkiej ekspozycji obrazującej przeszłość historyczną i obecne dokonanie regionu i wsi. Pomieszczenie wyposażone w stolik z krzesłami oraz dwa regały ekspozycyjne. W pozostałej części pomieszczenia na ścianach i podłodze będą ustawiane i eksponowane różne przedmioty rękodzieła ludowego i pamiątki historyczne.
  Sala gier
  W celu prowadzenia zajęć rekreacyjnych zaprojektowano salę gier której wyposażenie będzie stanowił składany stół do tenisa stołowego. Można będzie tam też prowadzić zajęcia rekreacyjne ( gimnastyka, tańce) w niewielkich grupach. Oprócz stołu w sali należy ustawić stolik z krzesłami oraz regał do przechowywania sprzętu i gier planszowych.
  Pomieszczenie gospodarcze
  Niewielkie pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego oraz innego sprzętu nieużywanego w danym momencie. Wyposażenie pomieszczenia będzie stanowiła szafa lub regał.
  Sanitariaty
  Obiekt wyposażono w sanitariaty w tym jeden przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podstawowe wyposażenie sanitariatu będą stanowiły miska ustępowa i umywalka. Ponadto w obu sanitariatach należy zamocować uchwyty dla środków czystości tj. mydła i ręczników jednorazowych oraz lustra. Podgrzew wody będzie się odbywał w niewielkich podgrzewaczach elektrycznych. Sanitariat dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w uchwyty przy misce ustępowej i umywalce ułatwiające korzystanie z tych urządzeń przez osoby niepełnosprawne.
  Hall wejściowy
  Hall wejściowy będzie stanowił przestrzeń komunikacyjną pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. W rejonie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych zorganizowano kącik szatniowy wyposażony w dwa wieszaki ścienne.

  Realizacja inwestycji: