Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

ĆWICZENIA EWAKUACYJNO-RATOWNICZE - ŚWIĘCICA

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zorganizowała w dniu 20.06.2007 r. na terenie Gminy Wierzbica ćwiczenia w zakresie ratownictwa. Składały się one z dwóch części, teoretycznej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy oraz części praktycznej, która odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Święcicy. Całością ćwiczeń dowodził mł. bryg. Mirosław Lewkowicz, dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Chełmie oraz kpt. Janusz Andrzejak. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy, Wójt Andrzej Chrząstowski i Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Skrochocki, dyrektorzy szkół z terenu Gminy, przedstawiciele policji i służby zdrowia. W części teoretycznej omówiono zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru i wypadkach drogowych. Część praktyczna odbyła się na terenie Szkoły Podstawowej w Święcicy. Zostały przeprowadzone ćwiczenia ewakuacyjne, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Podczas ćwiczeń praktycznych zasymulowano pożar w kotłowni znajdującej się w budynku szkoły oraz akcję ratowniczą uczennic uwięzionych w przyległej sali gimnastycznej. W sprawnym przebiegu ewakuacji brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Chełma, jednostka OSP z Sawina oraz dwie jednostki OSP z terenu Gminy tj. jednostka OSP Wierzbica i OSP Busówno. Po zakończonej akcji ewakuacyjnej strażacy PSP z Chełma zademonstrowali uczestnikom sprzęt jaki jest wykorzystywany do działań ratowniczych. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz rozcinania samochodu w celu uwolnienia uwięzionego w wyniku wypadku człowieka.