Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

DZIEŃ SENIORA

W Szkole Podstawowej w Wierzbicy 29 października odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. W imprezie uczestniczyło ponad 100 seniorów z terenu gminy Wierzbica, którzy ukończyli 70 rok życia. Na wstępie wszytkich obecnych powitał Andrzej Chrząstowski, wójt. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Lucyna Kozaczuk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Kazimierz Mazurek, przewodniczący oddziału okręgowego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chełmie, Franciszek Golik z chełmskiego związku kombatantów, Andrzej Skrochocki, przewodniczący Rady Gminy Wierzbica, oraz Marianna Łakuta przewodnicząca gminnego koła ZERiI. W części artystycznej wystąpił kabaret "Snop" z Wierzbicy oraz zespół "Sami Swoi" z Rejowca. Podczas uroczystości troje najstarszych mieszkańców gminy otrzymało od wójta listy gratulacyjne. Dzień Seniora zorganizował Wójt Gminy Wierzbica, wraz z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej