Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

KONWENT WÓJTÓWW dniu dzisiejszym tj. 26 października 2012r. o godz. 11:00 w Wiejskim Domu Kultury w Wierzbicy odbył się Konwent Wójtów.
Andrzej Chrząstowski Wójt Gminy Wierzbica przywitał zaproszonych na konwent gości oraz przedstawił porządek spotkania.
Podczas konwentu zostały omówione obowiązki organów samorządowych wynikające z ustawy o ochronie zwierząt przez Agnieszkę Lis - Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Następnie Jacek Otręba - Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chełmie zapoznał zebranych gości z zadaniami samorządów gminnych wynikających z przepisów ustaw: o kierujących pojazdami (pojazdami uprzywilejowanymi) oraz o publicznym transporcie zbiorowym.
Kolejnym punktem konwentu było omówienie zadań gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami, wypracowanie wspólnego kierunku w zakresie: regulaminów utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami - działki niezabudowane, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, wysokość opłat za odbiór odpadów które przedstawił - Mirosław Mysiak z Urzędu Gminy Chełm
Na konwent przybyli:
1. Henryk Maruszewski Wójt Gminy Białopole
2. Wiesław Kociuba Wójt Gminy Chełm
3. Wojciech Sawa Wójt Gminy Dorohusk
4. Waldemar Domański Wójt Gminy Dubienka
5. Roman Kandziora Wójt Gminy Kamień
6. Tadeusz Górski Wójt Gminy Rejowiec
7. Stanisław Bodys Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny
8. Kazimierz Smal Wójt Gminy Ruda Huta
9. Andrzej Mazur Wójt Gminy Sawin
10. Piotr Dworucha Urząd Gminy Siedliszcze
11. Jacek Semeniuk Wójt Gminy Wojsławice
12. Edyta Niezgoda Wójt Gminy Żmudź
13. Paweł Ciechan Starosta Powiatu Chełmskiego
14. Marcin Czarnecki Prezes PGO
SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash