Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

SZKOLENIE: "ZAPLANUJ SWOJĄ KARIERĘ"

W dniach 1-6 sierpnia 2007 r. w Urzędzie Gminy Wierzbica odbyło się szkolenie
pn. "Zaplanuj swoją karierę" prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Chełmie. W szkoleniu uczestniczyła 23-osobowa grupa z terenu Gminy Wierzbica. Uczestnicy kursu zdobyli niezbędną wiedzę w zakresie rozpoczęcia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zostali przygotowani do sprawnego i skutecznego poruszania się na rynku pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończonym kursie z wynikiem ogólnym - bardzo dobrym.