Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

POWIATOWE ZAWODY POŻARNICZO-SPORTOWE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

W dniu 21 września 2014 r o godzinie 11:00 na obiektach Integracyjnego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego odbyły się powiatowe zawody pożarniczo-sportowe młodzieżowych drużyn pożarniczych.
W zmaganiach udział wzięło 9 drużyn, z czego 3 drużyny reprezentowane były przez dziewczęta.
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami.
Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawiała się następująco:
Rozwinięcie bojowe - dziewczęta:
1. MDP Busówno - 929,63 pkt
2. MDP Sawin - 884,32 pkt
3. MDP Syczyn - 880,16 pkt

Rozwinięcie bojowe - chłopcy:
1. MDP Olchowiec - 923,44 pkt
2. MDP Sawin - 911,73 pkt
3. MDP Żmudź - 904,90 pkt
4. MDP Chylin - 894, 97 pkt
5. MDP Strupin Duży - 892,40 pkt
6. MDP Żalin - 881,59 pkt

Bieg sztafetowy - dziewczęta:
1. MDP Sawin - 94,85 pkt
2. MDP Busówno - 92,91 pkt
3. MDP Syczyn - 92,78 pkt

Rozwinięcie bojowe - chłopcy:
1. MDP Żmudź - 103,09 pkt
2. MDP Strupin Duży - 102,21 pkt
3. MDP Sawin - 100,59 pkt
4. MDP Olchowiec - 92,03 pkt
5. MDP Żalin - 77,62 pkt
6. MDP Chylin - 73,59 pkt

Klasyfikacja generalna:
dziewczęta:
1. MDP Busówno - 1022,54 pkt
2. MDP Sawin - 979,17 pkt
3. MDP Syczyn - 972,94 pkt
chłopcy:
1. MDP Olchowiec - 1015,47 pkt
2. MDP Sawin - 1012,32 pkt
3. MDP Żmudź - 1007,99 pkt
4. MDP Strupin Duży - 994,61 pkt
5. MDP Chylin - 968,56 pkt
6. MDP Żalin - 959,21 pkt
W czasie zawodów obyło się bez wypadków, zawody zostały zorganizowane bardzo dobrze, tak wynikało z protokołu podpisanego przez sędziego głównego zawodów sportowo-pożarniczych mł. bryg. Zbigniewa Rażniewskiego.
Wszystkie drużyny otrzymały z rąk organizatorów: Kazimierza Smala - prezesa Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie st. bryg. mgr inż. Mirosława Wesołowskiego, Andrzeja Chrząstowskiego - Wójta Gminy Wierzbica nagrody rzeczowe, pamiątkowe puchary oraz dyplomy, ponadto Wójt Gminy Wierzbica nagrodził najmłodszych uczestników zawodów. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash