Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

ZAWODY STRAŻACKIE - WIERZBICA

W dniu 17 mają 2009 r. o godz. 10.00 na boisku sportowym przy Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbyły Międzygminne zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane przez tut. Urząd wspólnie z Urzędem Gminy Sawin.
W zawodach Gminę Sawin reprezentowało 6 jednostek OSP i 5 młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców i 1 drużyna dziewcząt. Gminę Wierzbica reprezentowało 7 jednostek OSP oraz 12 Drużyn Pożarniczych młodzieżowych w tym 4 dziewcząt.
Strażacy zmagali się w dwóch konkurencjach, czyli w tak zwanym "dwuboju pożarniczym". Pierwszą była sztafeta z przeszkodami a drugą ćwiczenia bojowe. Przebieg konkurencji drużyn, nadzorowała Komisja z PSP w Chełmie, której przewodniczył Pan Marek Mazurek. Zawody przebiegały w duchu sportowej rywalizacji.
W zmaganiach najlepsi okazali się :

Gmina Wierzbica:

I miejsce OSP Busówno
II miejsce OSP Syczyn
III miejsce OSP Olchowiec
Drużyny Młodzieżowe:
chłopcy :
I miejsce OSP Chylin
II miejsce OSP Busówno
III miejsce OSP Wierzbica
dziewczęta:
I miejsce OSP Chylin
II miejsce OSP Busówno
III miejsce OSP Pniówno

Gmina Sawin:

I miejsce OSP Wólka Petryłowska
II miejsce OSP
III miejsce OSP
Drużyny Młodzieżowe:
chłopcy :
I miejsce OSP Sawin
II miejsce OSP Wólka Petryłowska
III miejsce OSP Krobonosz

Najlepszymi drużynami w Turnieju międzygminnym zostali :
I miejsce OSP Busówno
II miejsce OSP Syczyn
III miejsce OSP Łowcza

Młodzieżowe drużyny :
chłopcy:
I miejsce OSP Chylin
II miejsce OSP Busówno
III miejsce OSP Sawin
dziewczęta:
I miejsce OSP Chylin
II miejsce OSP Busówno
III miejsce OSP Łukówek

Drużyny zwycięskie otrzymały puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Wierzbica Pana Andrzeja Chrząstowskiego i Pana Andrzeja Mazura Wójta Gminy Sawin.
Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy. Najmłodszemu uczestnikowi zawodów z OSP Krobonosz pluszową maskotkę strażaka wręczył Wójt Gminy Wierzbica.