Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

BUDOWA SYSTEMU POBORU I DYSTRYBUCJI WODY NA TERENIE GMINY WIERZBICA
  Projekt pn.: Budowa systemu poboru i dytrybucji wody na terenie Gminy Wierzbica został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

  Udział finansowy:
  UNIA EUROPEJSKA: 75 %
  BUDŻET PAŃSTWA: 10%
  GMINA: 15%

  Dofinasowanie z EFRR: 1.001.233,65 PLN