Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM KULTURALNO - REKREACYJNEGO SOŁECTWA OLCHOWIEC

        W ramach budowy Wiejskiego Centrum Kulturalno-rekreacyjnego Sołectwa Olchowiec będą wykonywane następujące prace:
  * Adaptacja budynku po byłym skupie mleka na Wiejski Dom Kultury.
  * Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z ciągiem pieszym przy budynku     domu kultury.
  * Budowa chodnika w ciągu drogi lokalnej.
  * Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego chodnika.
  * Budowa ogrodzenia terenu przy domu kultury.
  * Wyposażenie podstawowe domu kultury.

        Obiekt Wiejskiego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego Sołectwa Olchowiec będzie udostępniany mieszkańcom nieodpłatnie. Organizowane w nim będą różnego typu formy wypoczynku i edukacji.
        Bezpośredni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum będzie pełnił Wnioskodawca. Do zarządzania projektu zostanie wyznaczona osoba: koordynator projektu, którego zadaniem będzie koordynowanie działań związanych z wdrożeniem projektu, nadzorowanie prac związanych z adaptacją budynku, prowadzenie dokumentacji oraz kampanii promocyjno - informacyjnej przez cały okres trwania projektu.
        W budynku przewidziano świetlicę - sale zajęć jako pomieszczenie wielofunkcyjne. Będą w nim organizowane wszelkiego typu zebrania społeczności lokalnej. Ponadto będą też mogły się tam odbywać zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wolontariuszy zabawy świetlicowe, gry, zabawy stolikowe, konkursy plastyczne, spotkania czytelnicze - czytanie bajek dla dzieci, pogadanki na temat historii miejscowości - zabytki gminy.
  W pomieszczeniu tym znajdzie też swoje miejsce ekspozycja obrazującą przeszłość historyczną i obecne dokonania wsi. Możliwe tez będzie zorganizowanie punktu bibliotecznego i czytelni prasy, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miejscowości.
        Drugim pomieszczeniem będzie sala zajęć praktycznych. Będzie ona wyposażona w podstawowy sprzęt kuchenny umożliwiający organizowanie zajęć Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkania te będą miały charakter cykliczny w efekcie, których osoby w nich uczestniczące będą mogły dzielić się swoimi doświadczeniami z zakresu gastronomii. Zajęcia te będą miały na celu pokazanie praktycznej umiejętności przygotowania potraw regionalnych. Członkowie Koła Gospodyń Wiejskich będą prezentowały swoje dania na różnego typu uroczystościach i spotkaniach gminnych np. Dożynki Gminy, Dni Miejscowości. Kuchnia będzie też stanowiła zaplecze do przygotowania ciepłych napojów w trakcie różnego typu spotkań społeczności sołectwa np. zebrania wiejskie.
        Ponadto obiekt będzie posiadać zaplecze sanitarne w postaci sanitariatu męskiego i damskiego. Jeden z sanitariatów będzie przystosowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
        W ramach zajęć rekreacyjnych przewidziano wyposażenie świetlicy w sprzęt stół do tenisa stołowego, bilard, itp.

  Zakres prac adaptacyjnych obejmuje:
  * Remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej;
  * Wykonanie tynków wewnętrznych, zewnętrznych z dociepleniem;
  * Wykonanie dachu dwuspadowego dostosowanego do architektury otoczenia;
  * Remont posadzek, podłóg, okładzin wewnętrznych;
  * Remont ujęcia wody i zbiornika na ścieki sanitarne.
  * Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

  Dane charakterystyczne obiektu:
  * Powierzchnia budowy - 133,9 m2
  * Powierzchnia użytkowa - 88,7 m2
  * Kubatura - 547,20 m3

  Budynek przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

        W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego, który aktualnie odbywa się częściowo po jezdni, częściowo po nieurządzonym poboczu drogi lokalnej, a także potrzeba urządzenia podjazdu do budynku Domu Kultury.

  Planuje się wykonanie:
  * Ciągu pieszego na długości 343,0 mb z kostki betonowej;
  * Utwardzenie terenu działki Domu Kultury z wyznaczeniem parkingu o łącznej     powierzchni 209,60 m2 z kostki betonowej;
  * Budowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych wzdłuż     projektowanego chodnika.

  Teren Wiejskiego Domu Kultury zostanie ogrodzony.

  Przedstawiony zakres projektu ma na celu:
  * podniesienie standardu życia i pracy na wsi,
  * podniesienie atrakcyjności turystycznej,
  * zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych,
  * rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.