Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Dobiegła końca realizacja projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość wyniesie blisko 290 tys. zł.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Wierzbica poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.
W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy (w Szkole Podstawowej Wierzbicy i w Święcicy oraz w Szkole Filialnej w Wólce Tarnowskiej) zaplanowano szereg działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków pozwalających na objęcie edukacją dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt obejmuje trzy grupy działań:
1. Organizację placów zabaw
2. Dostosowanie pomieszczeń
3. Wyposażenie

W ramach pierwszego zadania wykonane zostały 200 m 2 place zabaw z bezpieczną nawierzchnią i zabawkami, w przy Szkole Podstawowej w Wierzbicy i Szkole Podstawowej w Święcicy . Natomiast w Szkole Filialnej w Wólce Tarnowskiej uzupełnione zostanie wyposażenie istniejącego placu zabaw.
W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Wierzbicy zostały odnowione i dostosowane toalety dla dzieci , z uwzględnieniem potrzeb oddziałów przedszkolnych. Zamontowano nowe miski ustępowe baterie do umywalek , podesty , lustra i podajniki na mydło. Wymieniono również drzwi wejściowe do toalet.
Dzięki realizacji projektu wyposażono salę przedszkolne w komputery przenośne z oprogramowaniem, drukarki, skanery, rzutniki multimedialne, ekrany projekcyjne, telewizory, kserokopiarki , odtwarzacze DVD i radia z odtwarzaczem CD.
W ramach wyposażenia oddziałów przedszkolnych nasze szkoły wzbogaciły się o wyposażenie do utrzymania czystości w pomieszczeniach, wykładziny dywanowe a także nowe meble do sal przedszkolnych i szatni . Zamontowano rolety okienne , zakupiono nowe zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Ogółem szczegółowy budżet projektu zawiera ponad 100 pozycji co świadczy o skali projektu. Poprzez realizację projektu znacząco ulegną poprawie warunki wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash