Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA
Nr umowy: UM03-6922-UM0300350/10
Działanie: Oś III - 313 Odnowa i rozwój wsi

W ramach tej inwestycji rozbudowany został budynek świetlicy o część sanitarną i strefę wejściową z przebudową dachu nad częścią istniejącą budynku.
Wymieniono istniejące ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Wyremontowany został wjazd na posesję, powstał utwardzony teren w formie placu manewrowego, zatoki postojowej dla samochodów osobowych oraz chodników i opasek odwadniających. Powstał też nowy plac zabaw dla dzieci z wyposażeniem oraz boisko do siatkówki plażowej.
Przebudowywany budynek będzie funkcjonował jako świetlica wiejska zapewniająca realizację potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców Wierzbicy.
Będą w niej organizowane wszelkiego typu zebrania społeczności lokalnej. Ponadto będą tam mogły odbywać się zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wolontariuszy. Umożliwi to pomieszczenie wyposażone w stoliki, krzesła , itp. Możliwe jest też zorganizowanie niewielkiego punktu bibliotecznego i czytelni prasy.
Świetlica będzie dodatkowo wyposażona w dwa stanowiska komputerowe, w stół do tenisa stołowego, grę zręcznościową-stolik piłkarski "Piłkarzyki" , stół bilardowy, oraz telewizor wraz z zestawem kina domowego. W budynku przewidziano też pomieszczenie przeznaczone dla Koła Gospodyń Wiejskich.
Wyposażone w podstawowy sprzęt kuchenny będzie służyło do spotkań koła i organizowania zajęć szkoleniowych z przygotowania potraw regionalnych.
Ponadto obiekt będzie posiadał sanitariaty dla mężczyzn i kobiet oraz sanitariat przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Istniejące garaże będą użytkowane przez OSP i będą służyły do garażowania samochodów pożarniczych i przechowywania sprzętu pożarniczego.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość projektu: 747 326,14 PLN
Dofinansowanie: 406 694,00 PLN