Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

PRZEBUDOWA OBIEKTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CENTRUM KULTURALNE DLA SOŁECTWA WÓLKA TARNOWSKA"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Zadanie pn.: "Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w centrum kulturalne dla sołectwa Wólka Tarnowska" objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


29 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa nr 00023-65170-UM0310051/18 z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu pn. "Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w centrum kulturalne dla sołectwa Wólka Tarnowska". Projekt objęty był wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

wartość projektu: 794 334,00 zł
wydatki kwalifikowalne: 748 209,00 zł
wartość unijnego dofinansowania: 476 084,00 zł
poziom unijnego dofinansowania (w procentach): 63,63 %

data zawarcia umowy z wykonawcą: 15 maja 2020 r.
data zakończenia rzeczowego: 30 lipca 2020 r.

Realizacja przedmiotowej inwestycji miała na celu stworzenie swoistego centrum życia kulturalnego, społecznego, edukacyjnego i artystycznego miejscowej społeczności. Umożliwia mieszkańcom zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz zapewni rozwój i promocję lokalnych produktów i usług. Przebudowywany obiekt jest miejscem spotkań lokalnej społeczności. Zaprojektowane pomieszczenia stanowią miejsce szkoleń, zajęć dydaktycznych, zebrań wiejskich, wystaw okolicznościowych itp. Obiekt będzie czynny co najmniej 5 dni w tygodniu.

Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie niezbędnych prac projektowych, wykonanie robót budowlanych, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku.
W budynku znajduje się korytarz, sala spotkań wyposażona w ścianę przesuwną - oddzielającą, pomieszczenie gospodarcze umożliwiające przygotowanie posiłków. Przy wejściu do budynku po prawej stronie znajdują się sanitariaty dla kobiet, mężczyzn oraz dla osób niepełnosprawnych. Zostało wydzielone również osobne pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie dla wodomierza głównego oraz magazyn wraz z brama zewnętrzną.
Na dachu zaprojektowano instalację fotowoltaiczną, która zasili obiekt w energię elektryczną.
Obiekt został wyposażony w niezbędne wyposażenie stoły, krzesła, rolety okienne, meble kuchenne, sprzęt AGD, szafy gospodarcze oraz akcesoria sanitarne.
Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez podjazd do budynku. Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane zostało od strony północnej. Przestrzeń manewrowa przed wejściem umożliwia manewrowanie wózkiem inwalidzkim i otwieranie drzwi. W celu ułatwień dla osób niepełnosprawnych zastosowano drzwi zewnętrzne bez progów. Przedmiotowy budynek we wszystkich ogólnodostępnych pomieszczeniach został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się również WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym.

Parametry budynku
Wysokość budynku - 8,1 m,
Powierzchnia zabudowy - 232,75 m2
Powierzchnia użytkowa - 184,9 m2
Kubatura brutto - 1495,5 m3

SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash