Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ CENTRUM MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA-OSIEDLE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
Nr umowy: UM03-6922-UM0300351/10
Działanie: Oś III - 313 Odnowa i rozwój wsi

W ramach inwestycji wykonano:
- wymianę chodników, krawężników betonowych, obrzeży betonowych,
- ustawiono bariery bezpieczeństwa,
- ustawiono elementy małej architektury - maszty, tablice informacyjne, ławki, stojaki na rowery, słupy ogłoszeniowe, witacze, zegar ścienny,
- zagospodarowano skwery przy ul. Lubelskiej i Włodawskiej dokonując nasadzeń drzew i krzewów,
- przebudowano linię oświetleniową i ustawiono słupy oświetleniowe na ul. Chełmskiej, Leśnej, Włodawskiej, Lubelskiej

Wartość projektu: 1 062 595,95 PLN
Dofinansowanie: 500 000,00 PLN

SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash