Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 104538L DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. WYGODA, GMINA WIERZBICA
Przedmiotem inwestycji była "Modernizacja drogi gminnej nr 104538L do gruntów rolnych w m. Wygoda, Gmina Wierzbica".
Zakres opracowania obejmował remont istniejącej drogi i dostosowanie jej parametrów do parametrów nośności.
Projekt miał na celu zapewnienie ciągłości ruchu w sieci dróg gminnych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów.
Projekt zakładał wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,00 m oraz utwardzonych poboczy o szerokości 2 x 0.75 m, łącznie utwardzenie wynosi 5.50 m.
Długość drogi - 1 070,84 m

Wartość zadania: 530 000,00 zł
Źródło finansowania: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Termin zakończenia: 30 październik 2019 r.


SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash