Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

WYPOSAŻENIE WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WIERZBICY W PROFESJONALNY SPRZĘT GASTRONOMICZNO-PREZENTACYJNY
Nr umowy: UM03-6930-UM0343075/13
Działanie: Małe projekty / Oś IV Leader

W lutym bieżącego roku Gmina Wierzbica złożyła wniosek za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Polesie w ramach programu LEADER z działania Małe projekty na operację Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w profesjonalny sprzęt gastronomiczno-prezentacyjny, umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację projektu została podpisana w maju. Wykonanie projektu obejmowało zakup sprzętu gastronomiczno-prezentacyjnego do świetlicy wiejskiej w Wierzbicy. Zakup doposażenia świetlicy wpłynął korzystnie na wzrost aktywności społeczności lokalnej w zakresie organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych . Celem operacji był wzrost jakości życia mieszkańców Wierzbicy i okolic poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej w profesjonalny sprzęt gastronomiczno-prezentacyjny, a tym samym umożliwienie czynnego uczestnictwa w wydarzeniach społecznych i kulturalnych. Zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej oraz aktywizacji społeczno-kulturowej a także zwiększenie spotkań aktywizujących oraz osób w nich uczestniczących.

W ramach projektu zakupiono całość zaplanowanego sprzętu:
- do przygotowywania i przechowywania produktów i półproduktów żywnościowych: lodówkę, mikser, maszynkę do mielenia, blender, garnki, patelnie, warniki, zestawy noży, cedzak,
- do wydawania i prezentacji produktów żywnościowych: talerze, filiżanki, salaterki, sztućce, półmiski, cukiernice, bulionówki, patery na cisto, dzbanki, literatki, tace do serwowania, koszyczki na chleb, obrusy
- do przygotowywania i promocji lokalnej kuchni w plenerze: grillo-wędzarnię, namioty i fartuchy z herbem gminy

Projekt korzystnie wpłynął na poprawę wizerunku wsi Wierzbica jak i całej Gminy. Posiadając odpowiednie wyposażenie w świetlicy wiejskiej mieszkańcy bardzo chętnie spotykają się celem wymiany doświadczeń i pomysłów na zorganizowanie wolnego czasu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich mają teraz możliwość rozwijania swoich umiejętności kulinarnych a także przekazywania ich młodemu pokoleniu. Dzięki zakupowi sprzętu zostały już zorganizowane pierwsze wydarzenia w których lokalna społeczność brała aktywny udział, ponadto wzrósł potencjał mieszkańców do samodzielnej organizacji spotkań o charakterze edukacyjnym, podniosła się oferta spędzania wspólnie wolnego czasu a także ilość spotkań.

Ten projekt i inne zrealizowane poprzez Lokalną Grupę Działania Polesie udowodnił, że dzięki funduszom europejskim wieś się zmienia na lepsze. Możemy się rozwijać a także aktywnie spędzać czas wystarczy tylko wspólne działanie i chęć współpracy w identyfikacji swoich potrzeb, tego co chcemy a czego nie widzimy w swoim otoczeniu.

Wartość projektu: 15 024,03 PLN
Dofinansowanie: 9 771,72 PLN