Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

KOLEKTORY SŁONECZNE - CZYSTE ŚRODOWISKO
W GMINIE WIERZBICA  Informuje się, że wniosek Gminy Wierzbica "Kolektory słoneczne - czyste środowisko w Gminie Wierzbica" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii otrzymał dofinansowanie i została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego realizację.

  Całkowity koszt projektu wynosi: 4.198.119,60 PLN.
  Gmina pozyskała 3.227.875,00 PLN dofinansowania kosztów kwalifikowanych na realizacje projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

  Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).

  W ramach projektu zostały zaprojektowane 328 instalacje solarne na indywidualnych budynkach mieszkalnych położonych w miejscowościach na terenie gminy.

  Ponadto projekt przewiduje utworzenie portalu internetowego, który będzie obrazował funkcjonalność poszczególnych instalacji oraz promował odnawialne źródła energii.

  Planowany termin rzeczowego zakończenia operacji przewiduje się na 31 sierpnia 2018 r.