Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

  Terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica w 2016 roku  w miejscowościach: Busówno, Busówno - Kolonia, Buza, Helenów, Kamienna Góra, Kozia Góra, Ochoża, Ochoża - Pniaki, Olchowiec, Olchowiec - Kolonia, Pniówno, Staszyce, Święcica, Terenin, Wierzbica, Wierzbica - Osiedle.

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 23.01.2017

  Poniedziałek

  2.Luty 20.02.2017

  Poniedziałek

  3.Marzec 27.03.2017

  Poniedziałek

  4.Kwiecień 24.04.2017

  Poniedziałek

  5.Maj 29.05.2017

  Poniedziałek

  6.Czerwiec 26.06.2017

  Poniedziałek

  7.Lipiec 24.07.2017

  Poniedziałek

  8.Sierpień 28.08.2017

  Poniedziałek

  9.Wrzesień 25.09.2017

  Poniedziałek

  10.Październik 23.10.2017

  Poniedziałek

  11.Listopad 27.11.2017

  Poniedziałek

  12.Grudzień 27.12.2017

  Środa


  w miejscowościach: Bakus - Wanda, Karczunek, Syczyn, Tarnów, Werejce, Wólka Tarnowska, Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów.

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 24.01.2017

  Wtorek

  2.Luty 21.02.2017

  Wtorek

  3.Marzec 28.03.2017

  Wtorek

  4.Kwiecień 25.04.2017

  Wtorek

  5.Maj 30.05.2017

  Wtorek

  6.Czerwiec 27.06.2017

  Wtorek

  7.Lipiec 25.07.2017

  Wtorek

  8.Sierpień 29.08.2017

  Wtorek

  9.Wrzesień 26.09.2017

  Wtorek

  10.Październik 24.10.2017

  Wtorek

  11.Listopad 28.11.2017

  Wtorek

  12.Grudzień 28.12.2017

  Czwartek


  Teren całej Gminy - Firmy - nieruchomości niezamieszkałe

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 25.01.2017

  Środa

  2.Luty 22.02.2017

  Środa

  3.Marzec 29.03.2017

  Środa

  4.Kwiecień 26.04.2017

  Środa

  5.Maj 31.05.2017

  Środa

  6.Czerwiec 28.06.2017

  Środa

  7.Lipiec 26.07.2017

  Środa

  8.Sierpień 30.08.2017

  Środa

  9.Wrzesień 27.09.2017

  Środa

  10.Październik 25.10.2017

  Środa

  11.Listopad 29.11.2017

  Środa

  12.Grudzień 29.12.2017

  Piątek


  Teren całej Gminy - Posesje wielorodzinne

  Uwaga: odbiór odpadów w miesiącach maj - wrzesień z posesji wielorodzinnych (spółdzielnie mieszkaniowe) dwa razy w miesiącu

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 25.01.2017

  Środa

  2.Luty 22.02.2017

  Środa

  3.Marzec 29.03.2017

  Środa

  4.Kwiecień 26.04.2017

  Środa

  5.Maj 17.05.2017 / 31.05.2017

  Środa

  6.Czerwiec 14.06.2017 / 28.06.2017

  Środa

  7.Lipiec 12.07.2017 / 26.07.2017

  Środa

  8.Sierpień 16.08.2017 / 30.08.2017

  Środa

  9.Wrzesień 13.09.2017 / 27.09.2017

  Środa

  10.Październik 25.10.2017

  Środa

  11.Listopad 29.11.2017

  Środa

  12.Grudzień 29.12.2017

  Piątek


  Teren całej Gminy - odpady problemowe

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  Maj 16.05.2017

  Wtorek

  Listopad 15.11.2017

  Środa  Pniównoprzy pojemnikach do segregacji
  Staszyce przy blokach obok pojemników do segregacji
  Busówno-Kolonia przy oczyszczalni ścieków
  Chylin pobocze koło pałacu
  Kozia Góra przy remizie
  Ochoża przy sklepie
  Wólka Tarnowska osiedle przy sklepie
  Wólka Tarnowska przy świetlicy wiejskiej
  Święcica przy sklepie
  Syczyn przy sklepie
  Władysławów obok drogi przy boisku
  Wierzbica-Osiedle plac przy pojemnikach do segregacji na dworcu autobusowym
  Olchowiec przy Wiejskim Domu Kultury
  Kamienna Góra na poboczu obok krzyża


  Wywóz nieczystości z koszy ulicznych przy przystankach autobusowych i budynkach użyteczności publicznej będzie odbierany przy wywozie nieczystości z poszczególnych sołectw.

  Prosimy w terminie określonym harmonogramem o wystawienie odpadów komunalnych przed wejście na teren nieruchomości lub krawędzi drogi, albo pozostawić w wyzanczonym miejscu dostępnym z ulicy do godziny 7:00.

  Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Gminy Wierzbica:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie,
  ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm