Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

    Terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica w 2021 roku
    Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7:00.

    Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Gminy Wierzbica:
    PW Ewa Grzywna-Żmuda
    Zawadówka 21 B, 22-100 Chełm