Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

  Terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica w 2018 roku  w miejscowościach: Busówno, Busówno - Kolonia, Buza, Helenów, Kamienna Góra, Kozia Góra, Ochoża, Ochoża - Pniaki, Olchowiec, Olchowiec - Kolonia, Pniówno, Staszyce, Święcica, Terenin, Wierzbica, Wierzbica - Osiedle.

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 29.01.2018

  Poniedziałek

  2.Luty 26.02.2018

  Poniedziałek

  3.Marzec 26.03.2018

  Poniedziałek

  4.Kwiecień 23.04.2018

  Poniedziałek

  5.Maj 28.05.2018

  Poniedziałek

  6.Czerwiec 25.06.2018

  Poniedziałek

  7.Lipiec 23.07.2018

  Poniedziałek

  8.Sierpień 27.08.2018

  Poniedziałek

  9.Wrzesień 24.09.2018

  Poniedziałek

  10.Październik 22.10.2018

  Poniedziałek

  11.Listopad 26.11.2018

  Poniedziałek

  12.Grudzień 24.12.2018

  Poniedziałek


  w miejscowościach: Bakus - Wanda, Karczunek, Syczyn, Tarnów, Werejce, Wólka Tarnowska, Wygoda, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki, Władysławów.

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 30.01.2018

  Wtorek

  2.Luty 27.02.2018

  Wtorek

  3.Marzec 27.03.2018

  Wtorek

  4.Kwiecień 24.04.2018

  Wtorek

  5.Maj 29.05.2018

  Wtorek

  6.Czerwiec 26.06.2018

  Wtorek

  7.Lipiec 24.07.2018

  Wtorek

  8.Sierpień 28.08.2018

  Wtorek

  9.Wrzesień 25.09.2018

  Wtorek

  10.Październik 23.10.2018

  Wtorek

  11.Listopad 27.11.2018

  Wtorek

  12.Grudzień 27.12.2018

  Czwartek


  Teren całej Gminy - Firmy - nieruchomości niezamieszkałe

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 31.01.2018

  Środa

  2.Luty 28.02.2018

  Środa

  3.Marzec 28.03.2018

  Środa

  4.Kwiecień 25.04.2018

  Środa

  5.Maj 30.05.2018

  Środa

  6.Czerwiec 27.06.2018

  Środa

  7.Lipiec 25.07.2018

  Środa

  8.Sierpień 29.08.2018

  Środa

  9.Wrzesień 26.09.2018

  Środa

  10.Październik 24.10.2018

  Środa

  11.Listopad 28.11.2018

  Środa

  12.Grudzień 28.12.2018

  Piątek


  Teren całej Gminy - Posesje wielorodzinne

  Uwaga: odbiór odpadów w miesiącach maj - wrzesień z posesji wielorodzinnych (spółdzielnie mieszkaniowe) dwa razy w miesiącu

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 31.01.2018

  Środa

  2.Luty 28.02.2018

  Środa

  3.Marzec 28.03.2018

  Środa

  4.Kwiecień 25.04.2018

  Środa

  5.Maj 16.05.2018 / 30.05.2018

  Środa

  6.Czerwiec 13.06.2018 / 27.06.2018

  Środa

  7.Lipiec 11.07.2018 / 25.07.2018

  Środa

  8.Sierpień 14.08.2018 / 29.08.2018

  Wtorek/Środa

  9.Wrzesień 12.09.2018 / 26.09.2018

  Środa

  10.Październik 24.10.2018

  Środa

  11.Listopad 28.11.2018

  Środa

  12.Grudzień 28.12.2018

  Piątek


  Teren całej Gminy - odpady problemowe

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  Maj 15.05.2018

  Wtorek

  Listopad 14.11.2018

  Środa  Pniównoprzy pojemnikach do segregacji
  Staszyce przy blokach obok pojemników do segregacji
  Busówno-Kolonia przy oczyszczalni ścieków
  Chylin pobocze koło pałacu
  Kozia Góra przy remizie
  Ochoża przy sklepie
  Wólka Tarnowska osiedle przy sklepie
  Wólka Tarnowska przy świetlicy wiejskiej
  Święcica przy sklepie
  Syczyn przy sklepie
  Władysławów obok drogi przy boisku
  Wierzbica-Osiedle plac przy pojemnikach do segregacji na dworcu autobusowym
  Olchowiec przy Wiejskim Domu Kultury
  Kamienna Góra na poboczu obok krzyża


  Wywóz nieczystości z koszy ulicznych przy przystankach autobusowych i budynkach użyteczności publicznej będzie odbierany przy wywozie nieczystości z poszczególnych sołectw.

  Prosimy w terminie określonym harmonogramem o wystawienie odpadów komunalnych przed wejście na teren nieruchomości lub krawędzi drogi, albo pozostawić w wyzanczonym miejscu dostępnym z ulicy do godziny 7:00.

  Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Gminy Wierzbica:
  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmie,
  ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm