Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

  Terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica w 2019 roku  REJON 1: Kozia Góra, Staszyce, Wierzbica, Wierzbica-Osiedle, Busówno, Busówno-Kolonia, Werejce, Syczyn

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 28.01.2019

  Poniedziałek

  2.Luty 25.02.2019

  Poniedziałek

  3.Marzec 25.03.2019

  Poniedziałek

  4.Kwiecień 23.04.2019

  Wtorek

  5.Maj 27.05.2019

  Poniedziałek

  6.Czerwiec 24.06.2019

  Poniedziałek

  7.Lipiec 29.07.2019

  Poniedziałek

  8.Sierpień 26.08.2019

  Poniedziałek

  9.Wrzesień 23.09.2019

  Poniedziałek

  10.Październik 28.10.2019

  Poniedziałek

  11.Listopad 25.11.2019

  Poniedziałek

  12.Grudzień 23.12.2019

  Poniedziałek


  REJON 2: Ochoża, Ochoża-Pniaki, Kamienna Góra, Pniówno, Święcica, Olchowiec, Olchowiec-Kolonia, Terenin, Helenów, Buza

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 29.01.2019

  Wtorek

  2.Luty 26.02.2019

  Wtorek

  3.Marzec 26.03.2019

  Wtorek

  4.Kwiecień 24.04.2019

  Środa

  5.Maj 28.05.2019

  Wtorek

  6.Czerwiec 25.06.2019

  Wtorek

  7.Lipiec 30.07.2019

  Wtorek

  8.Sierpień 27.08.2019

  Wtorek

  9.Wrzesień 24.09.2019

  Wtorek

  10.Październik 29.10.2019

  Wtorek

  11.Listopad 26.11.2019

  Wtorek

  12.Grudzień 30.12.2019

  Poniedziałek


  REJON 3: Bakus-Wanda, Wólka Tarnowska, Karczunek, Tarnów, Wygoda, Władysławów, Chylin, Chylin Mały, Chylin Wielki

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 30.01.2019

  Środa

  2.Luty 27.02.2019

  Środa

  3.Marzec 27.03.2019

  Środa

  4.Kwiecień 25.04.2019

  Czwartek

  5.Maj 29.05.2019

  Środa

  6.Czerwiec 26.06.2019

  Środa

  7.Lipiec 31.07.2019

  Środa

  8.Sierpień 28.08.2019

  Środa

  9.Wrzesień 25.09.2019

  Środa

  10.Październik 30.10.2019

  Środa

  11.Listopad 27.11.2019

  Środa

  12.Grudzień 31.12.2019

  Wtorek


  Teren całej Gminy - Posesje wielorodzinne

  Uwaga: odbiór odpadów w miesiącach maj - wrzesień z posesji wielorodzinnych (spółdzielnie mieszkaniowe) dwa razy w miesiącu

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 31.01.2019

  Środa

  2.Luty 27.02.2019

  Środa

  3.Marzec 27.03.2019

  Środa

  4.Kwiecień 25.04.2019

  Czwartek

  5.Maj 16.05.2019 / 29.05.2019

  Czwartek / Środa

  6.Czerwiec 13.06.2019 / 26.06.2019

  Czwartek / Środa

  7.Lipiec 11.07.2019 / 31.07.2019

  Czwartek / Środa

  8.Sierpień 16.08.2019 / 28.08.2019

  Piątek / Środa

  9.Wrzesień 13.09.2019 / 25.09.2019

  Piątek / Środa

  10.Październik 30.10.2019

  Środa

  11.Listopad 27.11.2019

  Środa

  12.Grudzień 31.12.2019

  Wtorek


  Teren całej Gminy - odpady problemowe

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  Maj 30.05.2019

  Czwartek

  Listopad 28.11.2019

  Czwartek  Pniównoprzy pojemnikach do segregacji
  Staszyce przy blokach obok pojemników do segregacji
  Busówno-Kolonia przy oczyszczalni ścieków
  Chylin pobocze koło pałacu
  Kozia Góra przy remizie
  Ochoża przy sklepie
  Wólka Tarnowska osiedle przy sklepie
  Wólka Tarnowska przy świetlicy wiejskiej
  Święcica przy sklepie
  Syczyn przy sklepie
  Władysławów obok drogi przy boisku
  Wierzbica-Osiedle plac przy pojemnikach do segregacji na dworcu autobusowym
  Olchowiec przy Wiejskim Domu Kultury
  Kamienna Góra na poboczu obok krzyża


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości BUSÓWNO-KOLONIA

  Teren obok oczyszczalni ścieków czynny od godziny 8 do 18 jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem

  Lp.

  Miesiąc

  Data

  Dzień tygodnia

  1.Styczeń 18.01.2019

  Piątek

  2.Luty 28.02.2019

  Czwartek

  3.Marzec 29.03.2019

  Piątek

  4.Kwiecień 26.04.2019

  Piątek

  5.Maj 31.05.2019

  Piątek

  6.Czerwiec 28.06.2019

  Piątek

  7.Lipiec 26.07.2019

  Piątek

  8.Sierpień 30.08.2019

  Piątek

  9.Wrzesień 27.09.2019

  Piątek

  10.Październik 31.10.2019

  Czwartek

  11.Listopad 29.11.2019

  Piątek

  12.Grudzień 27.12.2019

  Piątek  Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gmina Wierzbica mogą dostarczać odpady segregowane: papier, tektura (makulatura, karton); szkło; metale; tworzywa sztuczne; odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych; odpady zielone; opakowania wielomateriałowe; przeterminowane leki i chemikalia; baterie; akumulatory; sprzęt elektryczny i elektroniczny (tylko sprzęt kompletny), meble i inne materiały wielkogabarytowe (odpady komunalne które ze względu na swoje wymiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych), tj. takie, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowo-budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub rozbiórkę ani zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do budowy lub rozbiórki; popiół; zużyte opony (tylko z samochodów osobowych, motocykli i rowerów).

  Pojemniki oraz worki z odpadami komunalnymi należy wystawić w dniu odbioru przed godziną 7:00.

  Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Gminy Wierzbica:
  PW Ewa Grzywna-Żmuda
  Zawadówka 21 B, 22-100 Chełm