Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej

  RODZAJ ODPADU CO NALEŻY WRZUCAĆ CZEGO NIE NALEŻY WRZUCAĆ
  papier i tektura odpadów pospożywczych
  puste butelki plastikowe popiołów i gruzu
  kartony po napojach i mleku baterii
  czyste pojemniki po produktach mlecznych opakowań po farbach i lakierach
  tekstylia przeterminowanych leków
  opakowania drewniane  
  tworzywa sztuczne i folia  
  puste puszki  
  drobny złom  
  odpady gumowe i skórzane  
  opakowania styropianowe  
  resztki żywności odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów i parków
  fusy po kawie i herbacie  
  skorupki po jajkach i orzechach  
  zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne  
  mokry, zabrudzony papier  
  rośliny, ziemia po kwiatach  
  inne odpady nadające się do kompostowania czyli biodegradowalne  
  czyste słoiki bez zakrętek ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki)
  butelki białe i kolorowe bez korków i zakrętek szkła zbrojonego
  stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalowych zakrętek, kapsli i korków
    zużytych żarówek, lamp neonowych, halogenowych
    szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych wraz z zawartością
    szklanych zniczy


  Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej powinni korzystać z przydomowego kompostownika w celu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych;

  Dopuszcza się zagospodarowanie popiołu oraz drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.