Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

ENERGIA Z PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
W GMINIE WIERZBICA  Informuje się, że wniosek Gminy Wierzbica "Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii otrzymał dofinasowanie i została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego realizację.

  Całkowity koszt projektu wynosi: 1.308.960,00 PLN.

  Przewidziane w umowie dofinansowanie na realizacje projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wyniesie: 930.325,00 PLN.

  Celem głównym planowanej do realizacji inwestycji jest ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Wierzbica, poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej Odnawialne Źródła Energi.

  Realizacja założonego celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości życia jakości wypełniania zadań własnych Gminy wobec społeczności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój obszaru Gminy.

  W ramach projektu będzie wykonana instalacja fotowoltaiczna na 47 budynkach mieszkalnych oraz 18 obiektach użyteczności publicznej a także instalacja 3 kotłów na biomasę.

  Planowany termin rzeczowego zakończenia operacji przewiduje się na 30 września 2020 roku.  Informujemy, że w ramach realizacji projektu utworzony został portal informacyjny, dzięki któremu mieszkańcy gminy Wierzbica będą mogli pozyskać przydatne informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii, założeń realizowanej inwestycji oraz finansowaniu projektu. Serwis dostępny pod adresem:

  wierzbica.flexipowergroup.pl  Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ zamontowanej w ramach realizacji projektu: "Energia z paneli fotowoltaicznych w Gminie Wierzbica"