Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

BEZPŁATNY SERWIS SMSUrząd Gminy Wierzbica uruchomił Serwis SMS. Jest to nowy, bezpłatny kanał przekazu informacji skierowany w szczególności do mieszkańców naszej gminy.

Decyzja o wdrożeniu Serwisu SMS Gminy Wierzbica podjeta została w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i szybszy przekaz informacji. Mogą z niego korzystać wszyscy, którzy się zarejestrują.

Wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy, w którym musimy podać imię i nazwisko, numer swojego telefonu komórkowego, oraz zaakceptować regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełniony papierowy formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzbica (Wierzbica-Osiedle, ul. Włodawska 1, w godzinach pracy urzędu).

Dzięki Systemowi Powiadamiania SMS jego subskrybenci będą informowani o zagrożeniach i sytuacjach kryzysowych, które mogą wystąpić lub wystąpiły na terenie Gminy Wierzbica, ale nie tylko. To także doskonały kanał przekazu komunikatów urzędowych oraz promocji ważnych wydarzeń lokalnych, imprez kulturalnych i sportowych.

Bez obaw! Użytkownicy systemu nie będą zasypywani ogromną ilością wiadomości. Urząd będzie przekazywał wyłącznie najważniejsze informacje, a ich częstotliwość nie będzie uciążliwa dla odbiorcy.

Systemem zarządza Urząd Gminy Wierzbica. Więcej informacji: (82) 569 32 32.

Regulamin Serwisu SMS Gminy Wierzbica

Formularz zgody na korzystanie z Serwisu SMS Gminy Wierzbica

Formularz rezygnacji z korzystania z Serwisu SMS Gminy Wierzbica