Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

OTWARTA SESJA RADY GMINY WIERZBICAW dniu 9 sierpnia 2012 o godzinie 12:00 roku w Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy odbyła się otwarta sesja Rady Gminy Wierzbica, której przewodniczył Andrzej Skrochocki - Przewodniczący Rady Gminy Wierzbica. Przedmiotem spotkania było omówienie kolejnego etapu prac planowanych w związku z poszukiwaniami gazu z łupków na terenie Gminy Wierzbica.
Podczas spotkania przedstawiciele Spółki Orlen Upstream zapoznali przybyłych na sesję gości z planem poszukiwań gazu ziemnego w złożach niekonwencjonalnych w okolicy Syczyna, oraz przybliżyli techniczną stronę tego przedsięwzięcia, odpowiedzieli również na szereg zadawanych pytań.
W sesji uczestniczyli radni Rady Gminy Wierzbica, Wójt Gminy Wierzbica - Andrzej Chrząstowski, sołtysi z terenu Gminy Wierzbica, członkowie Rad Sołeckich, oraz zaproszeni goście: Wiesław Prugar - Prezes Orlen Upstream, Dominika Mackiewicz - Orlen Upstream, Bartłomiej Biskup - Pełnomocnik Zarządu ds. relacji zewnętrznych Orlen Upstream, Dr Monika Konieczyńska - Kierownik Zakładu Geologii Środowiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego, Janusz Rybicki - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Jerzy Krzyszycha - Zastępca Dyrektora Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Barbara Rakiej - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chełmie, przedstawiciele Agencji Reklamowej Cumulus z Lublina, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji, oraz mieszkańcy z terenu Gminy Wierzbica.

Ponadto o godzinie 16:00 w świetlicy OSP w Syczynie odbyło się zebranie sołeckie dla mieszkańców miejscowości Syczyn, na którym również omówiono zagadnienia związane z planowanymi pracami związanymi z poszukiwaniami gazu z łupków na terenie Gminy Wierzbica. Na spotkanie przybyli mieszkańcy wsi Syczyn, Wójt Gminy, oraz przedstawiciele Orlen Upstream, przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego, oraz przedstawiciele Agencji Reklamowej Cumulus z Lublina. SimpleViewer Gallery

SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash