Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria


PROJEKT "LEPSZY URZĄD"
W dniu 1 września 2012 roku Gmina Wierzbica wraz z trzema innymi samorządami gminnymi (Ruda Huta, Siedliszcze i Sawin) oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie rozpoczęła realizację projektu pn. "Lepszy Urząd" nr POKL.05.02.01-00-026/12, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 (Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany czas zakończenia Projektu to 31 sierpień 2014 roku.

Głównym założeniem projektu jest poprawa efektywności zarządzania, jak również podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy Wierzbica, poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny - CAF.

Celem projektu jest: podnoszenie jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Wierzbica, wdrażanie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr Urzędu Gminy Wierzbica, wzmocnienie zdolności jednostki samorządu terytorialnego objętego projektem w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych poprzez zapewnienie m. in. dostępu do systemów aktów prawnych, wzmocnienie zdolności w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityki i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym jednostki samorządu terytorialnego objętej projektem.

Działania projektowe obejmować będą:
- opracowanie Ksiąg Identyfikacji Wizualnej Urzędu Gminy Wierzbica;
- wsparcie pracowników w przeprowadzaniu monitoringu i aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego;
- organizację szkoleń oraz studiów podyplomowych które doskonalić będą rozwój kadry, oraz zapewnią tym samym wzrost jakości usług świadczonych w Urzędzie;
- uruchomienie usług na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePAUP);
- zakup oprogramowania informatycznego wspierający pracę na stanowiskach i zarządzanie w Urzędzie Gminy Wierzbica;

BIURO PROJEKTU
Powiat chełmski
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Wydział Rozwoju, Edukacji, Kultury i Sportu
Pl. Niepodległości 1
22-100 Chełm
tel. 82 562 75 29
fax 82 562 75 10
Pokój nr. 108

Koordynator projektu
Patryk Możeluk
e-mail: patryk.mozeluk@powiat.chelm.pl
tel. 82 562 75 29, fax.82 562 75 10

Pomoc administracyjna
Arkadiusz Margol
e-mail: arkadiusz.margol@powiat.chelm.pl
tel. 82 562 75 29, fax.82 562 75 10

Specjalista ds. wdrażania usprawnień w Urzędzie Gminy Wierzbica
Artur Mazurek
e-mail: arturek.mazurek@wp.pl
tel. 82 569 32 66, fax.82 569 32 22

01.04.2014 r.
Harmonogram planowanych szkoleń w II kwartale 2014 r.

27.01.2014 r.
Podsumowanie dotychczasowego przebiegu realizowanego projektu od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. w części dotyczącej Urzędu Gminy Wierzbica oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Czytaj więcej ...

27.01.2014 r.
Harmonogram planowanych szkoleń w I kwartale 2014 r.

08.08.2013 r.
Harmonogram zrealizowanych oraz planowanych szkoleń w II - IV kwartale 2013 r.

18.02.2013 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Wierzbica jak również mieszkańców Powiatu Chełmskiego o ubieganie się o bezpłatny podpis elektroniczny.
Elektroniczny podpis wydany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie służy do sygnowania dokumentów przesyłanych przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej podmiotów, które uznały certyfikaty niekwalifikowane PCC, w tym do podpisywania Elektronicznych Formularzy.

POBIERZ OGŁOSZENIE


22.01.2013 r.
W dniach 19-20.12.2012r. odbyło się w Iwoniczu Zdrój w pensjonacie "Amelia" szkolenie, które poprowadzili Tomasz Piasecki, Dorota Budzyńska, Adam Tittinger. W szkoleniu uczestniczyło 46 osób: pracowników Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz czterech Urzędów Gmin (Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica).
Tematem szkolenia była Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem obsługi przez Internet i telefon, radzenie sobie z trudnym klientem.

Harmonogram planowanych szkoleń w I kwartale 2013r.
Informacja o planowanych szkoleniach w ramach projektu "Lepszy urząd" dla pracowników Starostwa powiatowego w Chełmie oraz partnerów projektu (Urząd Gminy Ruda-Huta, Urząd Gminy Sawin, Urząd Gminy Siedliszcze, Urząd Gminy Wierzbica).

Terminy i miejsca realizacji szkoleń:04.12.2012 r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE W RAMACH PROJEKTU "LEPSZY URZĄD"
Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w czterech urzędach gmin - partnerów projektu: Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Urzędzie Gminy Sawin, Urzędzie Gminy Siedliszcze, Urzędzie Gminy Wierzbica oraz Starostwie Powiatowym w Chełmie poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny - CAF.
Termin rozpoczęcia rekrutacji: od 3 grudnia 2012r. do wyczerpania miejsc
Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz czterech Urzędach Gmin - Partnerów projektu pn. "Lepszy Urząd", tj. Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Urzędzie Gminy Sawin, Urzędzie Gminy Siedliszcze, Urzędzie Gminy Wierzbica

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz w Urzędach Gmin: Ruda-Huta, Wierzbica, Siedliszcze i Sawin u specjalistów ds. wdrażania usprawnień oraz ze stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekt:

Starostwo Powiatowe w Chełmie - plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
www.powiat.chelm.pl

Urząd Gminy Ruda-Huta - ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
www.ruda-huta.home.pl

Urząd Gminy Wierzbica - ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica
www.ugwierzbica.pl

Urząd Gminy Siedliszcze - ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze
www.siedliszcze.pl

Urząd Gminy Sawin - ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
www.sawin.pl

Udział w szkoleniach i studiach podyplomowych w ramach projektu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o rozpoczęciu naboru
Regulamin naboru
Uchwala Zarządu Powiatu
Załącznik nr 1 - Wykaz szkoleń
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 5 - Zakres danych osobowych do przetwarzania
Załącznik nr 6 - Zgoda na przetwarzanie wizerunku
Załącznik nr 7 - Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych oraz szkoleniach
Załącznik nr 8 - Umowa na studia podyplomowe
Zał. 1 do umowy - Wniosek o zwrot kosztow dojazdu
Zał. 2 do umowy - Oświadczenie przewoźnika