Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia

  Wersja dla niesłyszących Jak napisać prawidłowe CV ? - Wersja dla niesłyszących
  Wersja dla niesłyszących Jak napisać list motywacyjny ? - Wersja dla niesłyszących

  Więcej filmów na stronie: http://www.milczacyprzewodnik.likejon.pl/categories


  https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta • 20.01.2021 r.


 • 10.09.2020 r.


 • 11.12.2019 r.


 • 11.12.2019 r.


 • 08.11.2019 r.
 • 28.10.2019 r.


 • 28.06.2019 r.


 • 25.06.2019 r.


 • 31.05.2019 r.


 • 17.05.2019 r.


 • 05.04.2019 r.
  Mając na uwadze troskę o mieszkańców województwa lubelskiego zapraszam do wzięcia udziału w kampaniach i akcjach informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez Prezesa UKE:
  1. Wzmacniacze GSM

  Kampania dotycząca wzmacniaczy GSM jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy nie mogą skutecznie realizować połączeń głosowych, korzystać z transmisji danych w sieciach komórkowych operatorów, z którymi podpisali umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz sygnalizujących problemy ze słabym zasięgiem stacji bazowych GSM.
  Zdecydowana większość z nas używa telefonu komórkowego. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować połączenie z innym użytkownikiem lub jakość połączenia jest niewystarczająca do przeprowadzenia rozmowy. Często zdarza się to jeśli jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym i wówczas, aby zrealizować połączenie, trzeba wyjść na zewnątrz z budynku. Przy zawieraniu umowy z operatorem nie zawsze zostajemy wystarczająco poinformowani o rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej a przedstawiane przez operatora mapy zasięgu są jedynie teoretyczne i dotyczą zasięgu w przestrzeni otwartej. Co robić w takich sytuacjach?
  Niestety niektórzy z użytkowników decydują się na zainstalowanie wzmacniacza sygnału GSM. Nie jest to właściwe rozwiązanie. Używanie wzmacniaczy GSM powoduje zakłócenia innych urządzeń radiowych, w tym stacji bazowych i samych telefonów komórkowych, a przede wszystkim wywołuje negatywne skutki prawne, ponieważ jest to używanie urządzeń radiowych bez pozwolenia.
  Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej, jako urządzenie z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracującym w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej może być używany wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych.
  Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej instalowany przez osoby fizyczne nie jest częścią publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, nie znajdują więc w tym przypadku zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji1, a co za tym idzie: nie jest dopuszczalne używanie przedmiotowego urządzenia bez pozwolenia radiowego.
  Celem prowadzonej przez UKE kampanii informacyjnej jest uświadomienie jak największej liczbie użytkowników o możliwych naruszeniach przepisów prawnych związanych z używaniem wzmacniaczy GSM oraz ich wpływu na działanie stacji bazowych. Pozwoli to na ograniczenie liczby powodowanych zakłóceń legalnych stacji bazowych telefonii komórkowej.
  Zwalczanie zakłóceń w sieciach telefonii komórkowej prowadzone jest przez Prezesa UKE z urzędu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że powodowanie zakłóceń stacji bazowych może skutkować brakiem możliwości połączenia z numerami alarmowymi (m.in. 112, 997, 998) w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.
  Użytkownicy przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej powinni bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i zasięgami stacji w planowanym miejscu ich użytkowania. Natomiast użytkownicy mający już telefony komórkowe i problemy z jakością połączeń powinni zgłosić ten fakt swoim operatorom telekomunikacyjnym.
  2. Wiem, co podpisuję


  Akcja "Wiem, co podpisuję" jest skierowana do osób zawierających umowy, szczególnie do seniorów. To oni są najczęściej ofiarami nieuczciwych praktyk przedstawicieli handlowych reprezentujących operatorów. Co zrobić, żeby nie zostać oszukanym?
  W ramach kampanii doradzamy, na co zwracać uwagę, gdy zawieramy umowę w domu, kiedy możemy od niej odstąpić, jak dochodzić roszczeń. Zajęcia mają formę wykładów, podczas których w przystępny sposób przedstawiamy słuchaczom typowe praktyki nieuczciwych sprzedawców. W ramach tych zajęć wyjaśniamy jak ustrzec się przed tego rodzaju praktykami. W 2018 roku przeprowadziliśmy ponad 100 spotkań dla prawie 8 000 seniorów w całym kraju.
  3. Klikam z głową


  Akcja "Klikam z głową" to z kolei spotkania z uczniami szkół podstawowych, ich rodzicami i nauczycielami. Podczas luźnych lekcji przybliżamy dzieciom i ich opiekunom cyfrowy świat, wymieniamy się doświadczeniami na temat używania urządzeń mobilnych i komputerów, czy też uczymy jak rozpoznać koszt SMS-a o podwyższonej opłacie.

 • 02.04.2019 r.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną (wszyscy rolnicy sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża), działalność w zakresie dostaw bezpośrednich oraz podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny żywnością pochodzenia niczwierzęcego mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zmianami). Informacja dla producentów produkcji pierowtnej

 • 26.03.2019 r.
  Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w trybie Ustawowym w związku z art. 241 KPA z dnia 22 marca 2019 r.

 • 21.03.2019 r.


 • 20.03.2019 r.


 • 22.01.2019 r.


 • 18.01.2019 r.


 • 10.01.2019 r.


 • 10.01.2019 r.
 • 13.12.2018 r.


 • 10.12.2018 r.


 • 05.12.2018 r. • 22.11.2018 r.


 • 25.09.2018 r.


 • 25.09.2018 r.


 • 13.07.2018 r.


 • 15.06.2018 r.


 • 14.06.2018 r.
 • 13.04.2018 r.
  Szanowni Państwo,
  Mam zaszczyt zaproszenia Państwa do udziału w charakterze wystawców w wydarzeniu LUBELSKA MAJÓWKA - Festiwal Aktywności Lokalnej, która odbędzie się w dniach 12-13 maja 2018 r. , na terenie Centrum Wystawienniczo - Konferencyjnego Targów Lublin, przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

  LUBELSKA MAJÓWKA to:
  * Kiermasz produktów regionalnych
  * Kiermasz roślin i kwiatów ogrodowych
  * Kiermasz biżuterii i rękodzieła
  * Kiermasz kosmetyków naturalnych
  * Występy sceniczne: koncerty, pokazy, strefa zabaw dla dzieci, muzyka taneczna na żywo, gwiazda wieczoru CLEO i Kabaret Pod Wyrwigroszem
  * Kuchnia regionalna, gotowanie i biesiadowanie
  * Pokazy ginących zawodów np. garncarstwo, plecionkarstwo i tkactwo, a także rzeźbiarstwo, wyrób masła, wypiek pieczywa w piecu chlebowym, przygotowanie tradycyjnych potraw  Zachęcam gorąco do kontaktu.
  Kontakt tel. 81 458 15 35 ( Ewa Kołodyńska-Cioczek, e-mail: e.kolodynska@targi.lublin.pl )
  Strona wydarzenia: http://www.majowka.targi.lublin.pl/
  Strona do kontaktu: http://www.majowka.targi.lublin.pl/pl/13/zapytanie

 • 05.04.2018 r.
 • 20.03.2018 r.


 • 20.03.2018 r.


 • 22.02.2018 r.


 • 22.02.2018 r.


 • 09.02.2018 r.


 • 09.02.2018 r.


 • 01.02.2018 r.


 • 12.01.2018 r.

  Samorząd jest członkiem Stowarzyszenia "Dom Europy". Będziemy więc bardzo wdzięczni za przekazanie informacji informatykowi w celu zamieszczenia jej na stronie Urzędu.
  Informacja dotyczy zimowiska dla dzieci rolników, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
  temat: FERIE ZIMOWE W GÓRACH DLA DZIECI ROLNIKÓW
  Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej _Dom Europy_ przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 50 dzieci w RABCE ZDRÓJ koło Zakopanego. Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika.
  Termin zimowiska: 02 _ 11 luty 2018 rok (10 dni)
  Miejsce: Dom Wypoczynkowy Żuraw w Rabce Zdrój
  Uczestnicy: 50 dzieci w wieku 10-16 lat (urodzonych po 1 stycznia 2002 roku)
  W ramach wypoczynku zimowego zapewniamy ciekawe wycieczki krajoznawcze po Rabce Zdój, Zakopanym i okolicach, zajęcia sportowe na stoku narciarskim z nauką jazdy pod okiem instruktora, zajęcia na lodowisku, w aquaparku a także gry i zabawy integracyjne na śniegu. Wieczorem planowane są zajęcia takie jak dyskoteki, wspólne oglądanie filmów oraz karaoke i inne zabawy kolonijne.
  OFERTA SPECJALNA DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS: 700 zł
  Pozostałą kwotę dopłaca Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na uczestnika*
  Warunki oferty specjalnej dla dzieci rolników: wymagane jest potwierdzenie uprawnień do świadczenia KRUS (oryginał zaświadczenia wystawionego przez terenowy oddział KRUS). UWAGA: nie będą uwzględniane odcinki wpłat!!!)
  Oryginał zaświadczenia pobranego z KRUS, powinienem wykazywać, że jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno _ rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Zaświadczenia muszą być wystawione na rodziców/prawnych opiekunów. Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS, stwierdzających pobieranie renty bądź emerytury z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne!
  Więcej informacji oraz Zapisy na zimowisko:
  TELEFON: 508-194-663
  Strona: domeuropy.lubelskie.pl
  Dokumenty do pobrania na stronie: http://domeuropy.lubelskie.pl/zimowisko-dla-dzieci-lubelski_

 • 27.12.2017 r.


 • 21.12.2017 r.
  Urząd Gminy informuje, że w dniu 7 stycznia 2018 r. w godzinach 10:00 - 16:00 w sali konferencyjnej odbędzie się rejestracja potencjalnych Dawców szpiku. Serdecznie zapraszamy do przyłaczacenia się do akcji.


 • 05.12.2017 r.


 • 05.12.2017 r.


 • 01.12.2017 r.


 • 29.11.2017 r.


 • 29.11.2017 r.
 • 30.10.2017 r.


 • 27.10.2017 r.


 • 19.10.2017 r.


 • 17.10.2017 r.


 • 06.10.2017 r.


 • 14.09.2017 r.
 • 12.09.2017 r.


 • 06.09.2017 r.
 • 23.08.2017 r.
 • 28.07.2017 r.
 • 04.07.2017 r.


  Treść petycji z dnia 28 czrwca 2017 roku

 • 22.06.2017 r.
 • 21.06.2017 r.
 • 13.06.2017 r.


  Do pobrania:
  Ankieta rekrutacyjna
  Deklaracja uczestnika w zadaniu
  Formularz zgłoszeniowy

 • 12.06.2017 r.
 • 16.05.2017 r.


 • 16.05.2017 r.


 • 09.05.2017 r.


 • 27.04.2017 r.


 • 24.04.2017 r.


 • 21.04.2017 r.


 • 21.04.2017 r.


 • 21.04.2017 r.


 • 19.04.2017 r.


 • 14.04.2017 r.


 • 04.04.2017 r.


 • 29.03.2017 r.


 • 08.03.2017 r.


 • 07.03.2017 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, organizują Lubelski Festiwal Wielkanocny Produktów Regionalnych i Tradycyjnych, który odbędzie się w dniach od 8 do 9 kwietnia 2017 roku w Lublinie, na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, przy al. Warszawskiej 96, rynek skansenowskiego miasteczka.
  Podczas organizowanego Festiwalu będzie możliwość degustacji i zakupów produktów żywnościowych oraz rękodzieła przez odwiedzających, a szczególnie tych poszukiwanych w okresie przedświątecznym. Wielkanocny Festiwal Produktów Regionalnych i Tradycyjnych jest imprezą cykliczną i w tym roku odbędzie się po raz kolejny. W tegorocznym święcie wielkanocnych smakołyków będzie uczestniczyło jak zawsze wielu wystawców pochodzących z województwa lubelskiego. Podczas Festiwalu będzie można zaopatrzyć się zarówno w wyroby rękodzieła ludowego jak i zakupić upominki dla bliskich oraz wielkanocne potrawy i produkty żywnościowe. Bardzo ważne, że na Festiwalu wystawiają się producenci, dlatego będzie można także bezpośrednio z nimi porozmawiać o tajnikach przygotowań świątecznych ozdób, czy potraw.
  Udział w Kiermaszu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom miejsca wystawowe w ich własnych namiotach. Kiermasz Wielkanocny odbywać się będzie pod patronatem mediów regionalnych i będzie szeroko reklamowany w lokalnej prasie, radiu i telewizji. Planowane przedsięwzięcie będzie otwarte dla odwiedzających w godzinach w sobota od 11.00 do 17.00, niedziela od 9.00 do 17.00. Kiermasz będzie połączony z organizowanym przez Muzeum obrzędem Niedzieli Palmowej - uroczystość obrzędowa o zasięgu lokalnym, połączona z prezentacją wyrobów świątecznych. Prosimy o wcześniejsze przybycie w sobotę, celem przygotowania swojego stoiska, możliwość wjazdu będzie od godziny 8.00.
  Ponadto podczas Wielkanocnego Kiermaszu w sobotę 8 kwietnia chcemy zaprezentować przygotowanie świątecznych wyrobów czekoladowych wraz z ich degustacją. Odbędzie się wspólne wyrabianie świątecznych zajączków, kurczaczków z czekolady. Planowane jest także wspólne gotowanie z Panem Marszałkiem. Natomiast w niedzielę 9 kwietnia przewidujemy wspólne przygotowanie barszczu białego i umożliwimy zapoznanie się z przygotowywaniem tradycyjnego żuru świątecznego przez zwiedzających oraz degustacja. Wszystkie planowane pokazy będą miały miejsce na terenie miasteczka na scenie.
  Przez dwa dni będą się odbywały także pokazy obrzędów związanych z Wielkanocą i występy ludowych zespołów regionalnych. Podczas Lubelskiego Festiwalu Wielkanocnego można będzie obejrzeć pokazy obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi i dowiedzieć się jak dawniej gospodynie szykowały się do świąt. Ponadto Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało na dwa dni Kiermaszu ofertę wielkanocnych warsztatów rękodzieła ludowego.
  Pismo Wicemarszałka Województwa Lubelskiego
  Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w Lubelskim Festiwalu Wielkanocnym Produktów Regionalnych i Tradycyjnych

 • 21.02.2017 r.


 • 21.02.2017 r.
 • 15.02.2017 r.
  Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 21 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu "Droga do sukcesu".
  Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
  Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/droga-do-sukcesu oraz w biurach projektu w Zamościu, Tomaszowie Lubelskim oraz w Chełmie.

 • 10.02.2017 r.


  Wzór zgłoszenia

 • 03.02.2017 r.


 • 13.01.2017 r.


 • 13.01.2017 r.


 • 10.01.2017 r.


 • 09.01.2017 r.