Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY WIERZBICA

Stowarzyszenie zostało powołane jesienią 2003r, w celu rozwoju społeczno - gospodarczego gminy poprzez popieranie i realizację wszelkich inicjatyw społecznych i lokalnych. Działalność Stowarzyszenia nie byłaby możliwa dzięki funduszom pozyskiwanym w ramach grantów od różnych instytucji wspierających organizacje pozarządowe. Szczególną uwagą otaczamy młodzież szkolną, dla której każdego roku organizowane są półkolonie lub kolonie, rajdy, wycieczki, wyjazdy na koncerty, przeglądy i konkursy piosenki, czy też zajęcia sportowe. Działalność Stowarzyszenia w szerokim zakresie wspiera Dyrekcja Zespołu Szkół w Wierzbicy i Samorząd Gminy Wierzbica. Współpracuje także z Caritasem Szkolnym, Parafią i Gminną Komisją d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą:

Andrzej Skrochocki   - Prezes
Mieczysława Sołtys   - Z-ca Prezesa
Leokadia Zawisza     - Skarbnik
Katarzyna Hanc         - Sekretarz
Małgorzata Torbiczuk     - Członek

Statut.pdf


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w ramach projektu "ABC ekonomii społecznej" zorganizowało wizytę studyjną do przedsiębiorstwa społecznego, Wioska Garncarska w Kamionce (Nidzica, k. Olsztyna). W wizycie udział wzięły uczestniczki projektu z miejscowości Wólka Tarnowska, Pniówno, Syczyn i Chylin. Uczestniczyły one w warsztacie na temat ekonomii społecznej, zapoznały się z historią powstania, zakresem działalności i kierunkami rozwoju Garncarskiej Wioski.

W miejscowościach: Pniówno, Syczyn, Chylin oraz Wólka Tarnowska odbywają się warsztaty z przedsiębiorczości w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica projektu "ABC ekonomii społecznej". Ich uczestnicy opracują cztery pomysły na założenie przedsiębiorstwa społecznego, które będą odpowiadały potrzebom i warunkom funkcjonowania gminy Wierzbica. Powstałe pomysły zostaną zaprezentowane podczas seminarium na zakończenie projektu.

SimpleViewer Gallery
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica
Wierzbica-Osiedle ul. Pogodna 8, 22-150 Wierzbica