Lokalna Grupa Działania POLESIE

Strona główna : : Kontakt : Godziny Pracy : Biuletyn Informacji Publicznej : Galeria

PRZYRODA

Najbardziej wartościowe przyrodniczo i atrakcyjne dla turystów są północno-wschodnie obszary gminy, wchodzące w skład otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Utworzony w 1983 roku Poleski Park Narodowy chroni zachowane w prawie naturalnym stanie unikalne w Europie środowisko - naturalne obszary bagienne, unikalną roślinność i faunę (w tym żółwia błotnego). Na krajobraz Parku składają się rozległe równiny torfowe, ponad które w kilkunastu miejscach wypiętrzają się wzniesienia kredowe, a także rozliczne jeziora, stawy, rzeczki i rowy melioracyjne. Park ma powierzchnię 9647 ha oraz otulinę o powierzchni 14042 ha. 929 ha, tj. 9,64 % powierzchni Parku, stanowią obszary w granicach gminy Wierzbica. Piękno Poleskiego Parku Narodowego turyści mogą oglądać z wieży obserwacyjnej w miejscowości Karczunek. Rozciąga się stąd rozległy widok na "Bagno Staw" i rezerwat przyrody "Bagno Bubnów" o powierzchni 1448 ha utworzony w 1991 r. na terenie gmin Wierzbica, Urszulin i Hańsk. "Bagno Bubnów" to największe zachowane na Lubelszczyźnie torfowisko niskie typu węglanowego z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin (m.in. dzwonecznik wonny - jedyne stanowisko na Lubelszczyźnie, goryczka wąskolistna, gnidosz królewski, kilka gatunków storczyków, kosaciec syberyjski) oraz ptaków (m.in. wodniczka - jedna z największych populacji w Europie, kulik wielki, dubelt, błotniak popielaty, sowa błotna i żuraw). Bagna-torfowiska tworzące użytki ekologiczne, występują także w innych częściach gminy Wierzbica - w miejscowościach Chylin, Syczyn, Kamienna Góra i Władysławów. W gminie są dwa pomniki przyrody - białodrzew (obwód 470 cm) i klon zwyczajny (obwód 230 cm) rosnące w parku podworskim w Chylinie. Park ten o pow. 3,5 ha znany jest także z alei dojazdowej do pałacu wysadzonej platanami, z których pojedyncze drzewa zasługują na miano pomnikowych (mają do 2,2 m. w obwodzie). Łącznie w tym parku rośnie ok 250 drzew. W gminie Wierzbica są cztery jeziora: Tarnowskie (o pow. 2,2 ha), Syczyńskie (o pow. 6 ha), Pniewskie (o pow. 7,7 ha) i jeż. Na Błocie (o pow. 0,5 ha) a w Święcicy kompleks stawów (o pow. 35 ha - właściciel stawów urządził na jednym z nich łowisko dostępne dla wędkarzy). Głównym ciekiem wodnym gminy jest rzeka Świnka, mająca swe źródła u podnóża Pagóra Chełmskiego o wysokości 200 m. npm. w rejonie Święcicy i Kamiennej Góry. Źródła w Święcicy są niemałą atrakcją turystyczną - biją bowiem do góry unosząc niewielkie fontanny piasku kredowego. Świnka ma długość 33,4 km i jest prawobrzeżnym dopływem Wieprza.
 

Aleja platanowa w Chylinie Jezioro w Pniównie Żuraw Goryczka wąskolistna Wodniczka